Skånes universitetssjukhus får nationella högspecialiserade uppdrag inom behandling av cancer

Skånes universitetssjukhus får nya uppdrag inom nationell högspecialiserad vård.
Skånes universitetssjukhus och Region Skåne har tilldelats två nya uppdrag inom ramen för nationell högspecialiserad vård, NHV. Båda uppdragen gäller behandling av cancer: viss vård vid vulvacancer och en behandlingsmetod vid spridd cancer i bukhinnan. Behandlingarna utförs redan i dag på Skånes universitetssjukhus.

Viss vård vid vulvacancer 

Vulvacancer innebär att en cancertumör har bildats någonstans i vulvan, som är de yttre delarna av det kvinnliga könsorganet. Vulvacancer är en ovanlig cancersjukdom, som oftast drabbar personer över 70 år. I Sverige får cirka 200 personer diagnosen varje år.  

Skånes universitetssjukhus är ett av fyra sjukhus som nu fått uppdraget att bedriva nationell högspecialiserad vård för viss vård vid vulvacancer. Sedan tidigare har Skånes universitetssjukhus haft ett så kallat nationellt koncentrerat vårduppdrag för kirurgi och behandling av vulvacancer. 

– Att vi tilldelas NHV-uppdraget betyder att vi kan behålla och öka vår kompetens inom området för vulvacancer. Vi kommer att fortsätta kunna ta hand om patienter från Södra sjukvårdsregionen men också patienter från resten av landet, säger Päivi Kannisto, överläkare inom kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus och docent inom obstetrik och gynekologi på Lunds universitet. 

Hon fortsätter:  
– Eftersom sjukdomen är så ovanlig är det mycket viktigt att vi bedriver gemensamma forskningsstudier tillsammans med övriga behandlande sjukhus i landet. Det är genom sådana studier som vi kan öka kunskapen om diagnostik och behandling, så att patienterna får bättre vård och större chans till överlevnad.  

HIPEC – avancerad behandling av spridd cancer i bukhinnan 

Skånes universitetssjukhus är ett av fyra sjukhus i Sverige som får uppdraget av Socialstyrelsen att bedriva nationell högspecialiserad vård inom cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan (så kallad hypertermisk intraperitoneal kemoterapi, förkortat HIPEC) för patienter med spridd cancer i bukhinnan. I Sverige genomgår cirka 200 patienter behandlingen varje år.  

HIPEC-behandlingen är en operation där alla tumörer som syns tas bort, kombinerat med sköljning av bukhålan med varm cytostatika (läkemedel som hämmar cancerceller). Även inom detta område har Skånes universitetssjukhus sedan tidigare haft ett så kallat nationellt koncentrerat vårduppdrag.  

– Det finns sedan många år en stor kompetens, erfarenhet och en etablerad, välfungerande verksamhet på Skånes universitetssjukhus inom detta område. Vi är därför mycket glada att kunna fortsätta ta hand om dessa patienter från Södra sjukvårdsregionen, nu inom ramen för nationell högspecialiserad vård, säger Jenny Brändstedt, sektionschef och överläkare inom kirurgi på Skånes universitetssjukhus. 

Fakta: Nationell högspecialiserad vård