Om sjukhuset

24 timmar på Sus

På Skånes universitetssjukhus (Sus) finns hela bredden: högspecialiserad vård, forskning och utbildning. Vi har verksamhet i både Malmö och Lund.

Sus är Sveriges tredje största sjukhus. Vi ger högspecialiserad vård med rikssjukvård inom fyra områden. Här finns forskning tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och i samarbete med Lunds universitet. Vi undervisar och handleder studenter, som ju är våra framtida medarbetare. Studenter inom alla yrkeskategorier (fysioterapeuter, sjuksköterskor, kuratorer, läkare, undersköterskor med flera) har så kallad VFU, verksamhetsförlagd utbildning, hos oss.

Inom Sus är vi omkring 12 000 medarbetare med över 100 olika yrken.

Organisation

Skånes universitetssjukhus ingår i förvaltningen Skånes universitetssjukvård, som är en av fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar i Region Skåne. Förvaltningen Skånes universitetssjukvård omfattar även lasaretten i Trelleborg, Ystad och Landskrona.

I förvaltningens ledningsgrupp ingår sjukhuschefer för de fyra sjukhusen, verksamhetschefer, dekanus vid Lunds universitet samt chefer för gemensamma administrativa funktioner.

Sus ledningsgrupp

Sus ledningsgrupp består av sjukhusdirektören, dekanus vid Lunds universitet samt divisions- och stabschefer:
Kontaktuppgifter till Sus ledning.

Liksom alla sjukhus i Region Skåne har Sus en politisk styrelse.

En vanlig dag på Sus

Alla siffror är genomsnitt per dag från 2019.

  • 24 barn föds.
  • 415 besök på akutmottagningarna.
  • 128 patienter opereras (baserat på ett snitt från operationer måndag-fredag).
  • 1235 patienter vårdas på sjukhuset.
  • 1025 undersökningar görs inom röntgen- och annan diagnostik.
  • 5 vetenskapliga artiklar publiceras.

Dessutom:

  • Antal kilometer kulvert: cirka 7 kilometer.
  • Städyta: 421 000 m² (eller knappt 59 fotbollsplaner).

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?