Om sjukhuset

Sjukhusbyggnader i Lund och Malmö
Sjukhusbyggnader i Lund och i Malmö
På Skånes universitetssjukhus finns hela bredden, högspecialiserad vård, forskning och utbildning. Vi har verksamhet i både Malmö och Lund.

SUS är Sveriges tredje största sjukhus. Vi ger högspecialiserad vård med rikssjukvård inom fyra områden. Här finns forskning tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och i samarbete med Lunds universitet. Vi undervisar och handleder studenter, som ju är våra framtida medarbetare. Studenter inom alla yrkeskategorier (fysioterapeuter, sjuksköterskor, kuratorer, läkare, undersköterskor med flera) har så kallad VFU, verksamhetsförlagd utbildning hos oss.

Vi arbetar även hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Vår hälsoenhet ger patienter råd och stöd kring levnadsvanor i samband med besök hos oss. Vi vet att förutsättningarna för att en operation ska bli lyckad ökar om man slutar röka sex veckor före och slutar dricka alkohol fyra veckor före.

Inom SUS är vi omkring 11 300 medarbetare med över 100 olika yrken.
En vanlig dag på SUS i siffror.

Organisation
Förkortningen SUS står för Skånes universitetssjukhus. SUS ingår i förvaltningen Skånes universitetssjukvård som även omfattar vårdcentraler, barnavårdscentraler och mödravårdscentraler i vårt närområde. Vi är en del av Region Skåne. 

Verksamheten är indelad i ledning och stabsfunktioner.
Grafisk bild över Skånes universitetssjukvårds organisation.

De stora övergripande besluten om budget med mera beslutas av politikerna i Region Skåne. Sedan är det SUS ledningsgrupp och förvaltningschef Björn Eriksson som driver utvecklingen på sjukhuset framåt. Tillsammans med alla medarbetarna förstås.

SUS ledningsgrupp
SUS ledningsgrupp består av sjukhusdirektören, dekanus vid Lunds universitet samt divisions- och stabschefer:
Kontaktuppgifter till SUS ledning.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter