Om sjukhuset

24 timmar på Sus

På Skånes universitetssjukhus (Sus) finns hela bredden: högspecialiserad vård, forskning och utbildning. Vi har verksamhet i både Malmö och Lund.

Sus är Sveriges tredje största sjukhus. Vi ger nationell högspecialiserad vård inom flera områden. Här finns forskning tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och i samarbete med Lunds universitet. Vi undervisar och handleder studenter, som ju är våra framtida medarbetare. Studenter inom alla yrkeskategorier (fysioterapeuter, sjuksköterskor, kuratorer, läkare, undersköterskor med flera) har så kallad VFU, verksamhetsförlagd utbildning, hos oss.

Inom Sus är vi omkring 12 000 medarbetare med över 100 olika yrken.

Organisation

Sus, som finns i både Lund och Malmö, är ett av Region Skånes åtta sjukhus.

I sjukhusets ledningsgrupp ingår verksamhetschefer för 19 olika verksamhetsområden, dekanus vid Lunds universitet samt chefer för gemensamma administrativa funktioner.

Kontaktuppgifter till Sus ledning

Liksom alla sjukhus i Region Skåne har Sus en politisk styrelse.

En vanlig dag på Sus

Alla siffror är genomsnitt per dag från våren 2023.

 • 25 barn föds.
 • 420 besök på akutmottagningarna.
 • 129 patienter opereras (baserat på ett snitt från operationer måndag-fredag).
 • 1071 patienter vårdas på sjukhuset.
 • 1830 undersökningar görs inom röntgen- och annan diagnostik.
 • 5 vetenskapliga artiklar publiceras.
 • 2 500 studenter utbildas.

Dessutom:

 • Antal kilometer kulvert: cirka 7 kilometer.
 • Städyta: 421 000 m² (eller knappt 59 fotbollsplaner).

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.