Om sjukhuset

24 timmar på Sus

På Skånes universitetssjukhus (Sus) finns hela bredden: högspecialiserad vård, forskning och utbildning. Vi har verksamhet i både Malmö och Lund.

Sus är Sveriges tredje största sjukhus. Vi ger högspecialiserad vård med rikssjukvård inom fyra områden. Här finns forskning tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och i samarbete med Lunds universitet. Vi undervisar och handleder studenter, som ju är våra framtida medarbetare. Studenter inom alla yrkeskategorier (fysioterapeuter, sjuksköterskor, kuratorer, läkare, undersköterskor med flera) har så kallad VFU, verksamhetsförlagd utbildning, hos oss.

Inom Sus är vi omkring 12 000 medarbetare med över 100 olika yrken.

Organisation

Skånes universitetssjukhus ingår i förvaltningen Skånes universitetssjukvård, som är en av fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar i Region Skåne. Förvaltningen Skånes universitetssjukvård omfattar även lasaretten i Trelleborg, Ystad och Landskrona.

I förvaltningens ledningsgrupp ingår sjukhuschefer för de fyra sjukhusen, verksamhetschefer, dekanus vid Lunds universitet samt chefer för gemensamma administrativa funktioner.

Kontaktuppgifter till Sus ledning.

Liksom alla sjukhus i Region Skåne har Sus en politisk styrelse.

En vanlig dag på Sus

Alla siffror är genomsnitt per dag från 2021.

 • 25 barn föds.
 • 503 besök på akutmottagningarna.
 • 113 patienter opereras (baserat på ett snitt från operationer måndag-fredag).
 • 1103 patienter vårdas på sjukhuset.
 • 1400 undersökningar görs inom röntgen- och annan diagnostik.
 • 5 vetenskapliga artiklar publiceras.
 • 2 500 studenter utbildas.

Dessutom:

 • Antal kilometer kulvert: cirka 7 kilometer.
 • Städyta: 421 000 m² (eller knappt 59 fotbollsplaner).

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter