Skånes universitetssjukhus först ut i Sverige med ny cellterapi mot myelom

CAR-T är en behandling som redan prövats på andra former av cancer. Men nu behandlar Skånes universitetssjukhus, som första sjukhus i Sverige, en patient med myelom med metoden.

Myelom är en kronisk form av blodcancer som innebär att vissa vita blodkroppar blir cancerceller.

– På sikt är förhoppningen att den här typen av behandling ska kunna leda till långvarig sjukdomskontroll, och kanske för en del patienter till och med bot och det för en sjukdom som i dagsläget inte är att betrakta som botbar, säger Stina Wichert, överläkare inom hematologi på Skånes universitetssjukhus.

CAR-T kan enkelt beskrivas som ett sätt att ”omprogrammera” patientens eget immunförsvar till att attackera en sjukdom. Behandlingen börjar med att patienten genomgår en leukaferes. En procedur som tar två till tre timmar och där man samlar in vita blodkroppar, som sedan fraktas till ett speciallaboratorium.

– I det här fallet har cellerna skickats till ett laboratorium i USA. På laboratoriet modifierar de sedan cellerna genetiskt, säger Stina Wichert.

Modifieras för att angripa cancerceller

Man modifierar de egna T-cellerna att på sin yta uttrycka en helt ny antigen receptor (CAR), som gör att de binder till och aktiveras av en viss typ av cancerceller. Hos en person som har myelom är det plasmacellerna som är tumöromvandlade.

När T-cellerna modifierats i laboratoriet flygs de tillbaka till Sverige och förs sedan tillbaka till patienten genom en infusion med förhoppning om att de ska bekämpa cancern.

Internationell klinisk prövning

CAR-T-behandlingen av myelom på Skånes universitetssjukhus, där en patient hittills har behandlats med metoden, är en del av en stor internationell forskningsstudie som heter Cartitude-4.

– Vi är väldigt glada att vi som centra fått delta i den här kliniska studien och redan nu kunnat erbjuda enstaka yngre patienter den här typen av behandling. Än så länge har CAR-T-cellsbehandling vid myelom endast givits inom ramen för kliniska prövningar och i huvudsak till patienter med avancerad sjukdom, men preliminärt visar dessa studier mycket goda resultat. Vår förhoppning är förstås att kunna erbjuda allt bättre behandling till patienter med myelom, där CAR-T-celler är ett lovande alternativ, säger Stina Wichert.

Felicia Frimodig, sjuksköterska på hematologen på Skånes universitetssjukhus, har uppskattat att få arbeta med och vara en del av CAR-T studien på myelom.

– Dels för att det är en ny behandling som vi visserligen känner till inom andra patientgrupper sedan tidigare. Men inom myelomgruppen är den ju helt ny. Det är också väldigt roligt att arbeta med kliniska prövningar eftersom du får en möjlighet att ge behandlingar som inte har provats innan.