Titthålskirurgi i benet minskar risken för infektioner hos bypass-patienter

Skånes universitetssjukhus är först i landet med titthålskirurgi i benet som gör att bypass-patienter slipper långa sår på benet. Operationen i benet är nödvändig för att ta ut den ven som används vid hjärtoperationen. Tack vare den nya metoden får patienten bara ett litet ärr och risken för infektioner har minskat drastiskt. 

Varje år genomgår cirka 3 000 personer i Sverige en bypass-operation efter att ha drabbats av hjärtinfarkt, kärlkramp eller hjärtsvikt. Omkring 600 av operationerna görs på Skånes universitetssjukhus i Lund. Tidigare har alla patienter fått ett långt ärr längs ena, ibland bägge benen. Det är resultatet av att kirurgen hämtat den ven som behövs för att koppla nya blodkärl förbi de kranskärl kring hjärtat som kalkats igen.  

Såren är svårläkta

Problemet är att sår på benen generellt är svårläkta. Omkring 20–25 procent av alla patienter får också olika problem med såret och en del drabbas av infektioner. Men sedan årsskiftet har ett 30-tal patienter på Skånes universitetssjukhus opererats med en helt ny metod.  
–  Nu tar vi ut venen från benet med hjälp av titthålskirurgi i stället. Det betyder att patienten slipper det långa bensåret som kan vara upp till 55 centimeter långt. Nu blir såret bara ett par centimeter stort och läker mycket bättre, säger överläkare och sektionschef Ronny Gustafsson på verksamhetsområde thorax och kärl på Skånes universitetssjukhus.  

Vanlig metod i USA

Inspirationen kommer från Danmark där titthålskirurgi i benet för bypass-patienter nyligen införts som standard. Metoden är också vanlig i USA. 

Det tar ungefär lika lång tid att ta ut venen på traditionellt sätt, som med hjälp av titthålskirurgi. Men för patienten har det stor betydelse. De internationella resultaten visar att risken för infektion i benet minskat radikalt. Något som bekräftas av de operationer som gjorts i Lund.   
–  Ingen av de patienter som opererats med titthålskirurgi i benet har fått infektioner eller andra problem, så vi är mycket nöjda, kommenterar Shahab Nozohoor som är en av två kirurger på Skånes universitetssjukhus som kan metoden.  

Shahab Nozohoor.

Just nu utbildar han kolleger i den nya tekniken så att fler patienter ska kunna opereras med titthålskirurgi i benet. 

Fakta: bypass-operationer

  • Under en bypass-operation ersätts förträngningar i kranskärlen kring hjärtat med nya blodkärl. 
  • Ofta används en ven från patientens ben för att koppla förbi förträngningar och få fart på blodflödet i hjärtat igen.  
  • Det blodkärl som tagits från benet och transplanterats till hjärtat kallas för vengraft.  
  • Hur långa blodkärl som behövs beror på antalet förträngningar i hjärtat.