Sjukhusskola

Alla barn har rätt till undervisning, även de som är sjuka. Sjukhusskolan finns i anslutning till barnavdelningarna i både Lund och Malmö.

Sjukhusskolan ger undervisning på alla nivåer från årskurs 1 till och med gymnasiet, inklusive särskoleformerna.

Här kan du som är barn eller ungdom och inlagd på sjukhuset få undervisning utifrån dina behov med hänsyn till sjukdom och behandling. Undervisningen sker enskilt eller i grupp och det finns även möjlighet att få undervisning på ditt avdelningsrum om du inte har möjlighet att ta dig till sjukhusskolans lokaler.

Sjukhusskolans öppettider

Öppettider i Lund: måndag till fredag klockan 9.00-12.00.
Öppettider i Malmö: måndag till torsdag klockan 9.30-12.30 och 13.00-15.00. Fredag klockan 9.30-12.30 och 13.00-14.00.

Utanför öppettider har vi bokad undervisning.

Samarbete mellan hemskola och sjukhusskola

Du arbetar med uppgifter från din egen skola och lärarna på sjukhusskolan ger dig undervisning och stöd.

Sjukhusskolan drivs av kommunen (Lunds kommun/Malmö stad) i sjukhusets lokaler. Det är ordinarie skola som har huvudansvar för din skolgång och sjukhusskolan ansvarar för undervisningen under din sjukhusvistelse i samarbete med din skola.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter