Sjukhusskola

Alla barn har rätt till undervisning, även de som är sjuka. Sjukhusskolan finns i anslutning till barnavdelningarna i både Lund och Malmö.

Sjukhusskolan ger undervisning på alla nivåer från årskurs 1 till och med gymnasiet, inklusive särskoleformerna.

Här kan du som är barn eller ungdom och inlagd på sjukhuset få undervisning utifrån dina behov med hänsyn till sjukdom och behandling. Undervisningen sker enskilt eller i grupp och det finns även möjlighet att få undervisning på ditt avdelningsrum om du inte har möjlighet att ta dig till sjukhusskolans lokaler.

Utanför öppettider har vi bokad undervisning.

Samarbete mellan hemskola och sjukhusskola

Du arbetar med uppgifter från din egen skola och lärarna på sjukhusskolan ger dig undervisning och stöd.

Sjukhusskolan drivs av kommunen (Lunds kommun/Malmö stad) i sjukhusets lokaler. Det är ordinarie skola som har huvudansvar för din skolgång och sjukhusskolan ansvarar för undervisningen under din sjukhusvistelse i samarbete med din skola.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?