Ny fond ska stötta forskning inom transplantationsvård

Anders Christensson, cheföverläkare på Skånes universitetssjukhus och adjungerad professor inom njurmedicin vid Lunds universitet.
En ny fond har inrättats i syfte att stötta forskning som kan förbättra transplantationsvården. Nyligen delades de första stipendierna ut, och pengarna går till fyra forskningsprojekt, bland annat ett som undersöker hur immunförsvaret påverkas vid transplantation.

– Många fonder och stipendier har höga krav på redan färdiga resultat. Vi vill stimulera och stötta forskningsprojekt i ett tidigt stadium, för att de lättare ska komma i gång och kunna utvecklas vidare, säger Anders Christensson, cheföverläkare på Skånes universitetssjukhus och adjungerad professor inom njurmedicin vid Lunds universitet.  

Under tre år kommer forskare och sjukvårdsanställda vid Skånes universitetssjukhus eller något annat sjukhus i Region Skåne, som bedriver utveckling och forskning inom transplantationsvård, att kunna söka medel för uppstart av utvecklings- och forskningsprojekt från den nya fonden. Fonden är ett samarbete mellan Transplantationscentrum vid Skånes universitetssjukhus och nätverket för skånsk njursjukvård. 

Lättare identifiera riskpatienter   

En av de som får ta del av pengarna är Alireza Biglarnia, överläkare och kirurg inom njurtransplantation på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet. Han tilldelas 280 000 kronor för ett forskningsprojekt med syfte att identifiera vilka biologiska processer som pågår i organet under och direkt efter transplantation. I projektet undersöks bland annat vad som händer med patientens immunförsvar under transplantationen. Sedan tidigare finns det bristfälligt med data på vad som händer just när blod släpps på till transplanterade organ, och detta undersöks i det här projektet.  

– Det här är en del av ett större projekt som vi påbörjade 2018 och där vi har över 300 patienter med i studien. Vi är intresserade av att undersöka det medfödda immunförsvaret, som ibland kan aktiveras på ett sätt som innebär skada i stället för skydd. Om vi kan identifiera vad det är som händer då skulle vi lättare kunna identifiera patienter med hög risk för försämrat utfall och därmed lättare kunna individanpassa behandlingen. Det skulle kunna förbättra prognosen för transplanterade patienter, säger Alireza Biglarnia och fortsätter:  

– Pengarna kommer att användas för att analysera ett stort antal proteiner för att se vilken roll de har i olika processer. Det är mycket kostsamt att göra dessa analyser och vi är väldigt tacksamma för stipendiet, säger han.  

Alireza Biglarnia 2.jpg

Undersöker nyupptäckt syndrom 

En annan av årets stipendiater är Liana Xhakollari, specialistläkare inom njurmedicin på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet. Hon tilldelas 80 000 kronor för att studera förekomsten av det nyupptäckta Krympt-por-syndromet hos njurtransplanterade patienter.    

– Syndromet har visat ökad risk för förtidig död och sjuklighet hos andra patientgrupper och jag vill studera om detta gäller även våra njurtransplanterade patienter. Jag ska studera om man kan hitta orsaken till utveckling av syndromet. Förhoppningen är att sedan kunna använda dessa kunskaper för att förbättra livslängden och livskvalitén hos våra njurtransplanterade patienter. Jag är mycket tacksam för att ha fått det här stipendiet, utan det skulle inte studien kunna utföras, säger hon. 

Liana 740 360 (1).jpg