Barn på sjukhus

Om du som barn ska stanna på sjukhuset över natten får oftast en förälder sova tillsammans med dig. Läs mer på avdelningens sida för att få veta vad som gäller just på den avdelning där du får vård.

Vårdas du en längre tid på sjukhus kan du få undervisning i sjukhusskolan. Du är också välkommen att besöka lekterapin för ett avbrott i sjukhusvardagen.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?