Seminariesatsning ska locka fler inom vården att forska

Fysioterapeut Sonja Andersson Marforio och barnläkare Louise Laurell satsar på att bli docenter.
Skånes universitetssjukhus och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet hoppas få fler inom vården att ta steget vidare i forskarkarriären. En ny seminarieserie har fått över 100 personer som har disputerat att satsa på att bli docenter – alltså att både jobba kliniskt och samtidigt bedriva egen forskning.

Seminarieserien kom till eftersom det finns en brist på docenter inom den kliniska forskningen. Att ta steget från att vara disputerad till att bli docent kräver en del arbete och kan kännas övermäktigt 

– Som doktorand forskar man med hjälp av en handledande docent, men som docent driver man egen forskning. Det är också en stor utmaning att både jobba kliniskt och forska – det är som att ha två karriärer samtidigt, säger Anna Sällfors Holmqvist, överläkare i barnonkologi på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet.