Att föda barn på Sus

På våra förlossningsavdelningar i Lund och Malmö tar vi hand om både komplicerade och normala förlossningar.

På förlossningen i Lund tar vi också hand om tidiga förlossningar mellan graviditetsvecka 22 och 28. På båda orterna har vi ett nära samarbete med respektive neonatalavdelning.

Ring oss när du tror att förlossningen har startat

Ring alltid till oss innan du åker in, så att vi kan vi hjälpa dig att bedöma hur långt du kommit i förlossningsarbetet och om det är dags att komma hit.

Telefonnummer till förlossningsavdelningarna på Sus: 0771-11 18 88

När värkarbetet är regelbundet och värkarna tilltar i styrka och varar i cirka en minut så brukar det vara dags att åka till förlossningsavdelningen.

Tecken på att förlossningen har startat

Om vi har fullt på avdelningen kan vi behöva hänvisa dig till en annan förlossningsavdelning i Kristianstad, Helsingborg, eller Ystad. Vi ansvarar för att ordna plats till er.

Förlossningsavdelningar i Skåne

Överburen - undersökning och bedömning i graviditetsvecka 41

Vid de flesta graviditeter startar värkarbetet spontant mellan 37 och 42 veckors graviditetslängd.
Vid en av fem graviditeter har värkarbetet inte startat av sig självt efter 41 veckor, och en av 17 har fortfarande inte kommit igång efter 42 veckor - graviditeten kallas då överburen.

Under många år har Sus erbjudit igångsättning av förlossningen till gravida där förlossningen inte startat av sig själv efter 42 veckor. För förstföderskor föreligger en viss ökning för graviditets­komplikationer redan i graviditetsvecka 41. En ny svensk studie visade att vid igångsättning av förlossningen efter 41 veckor kunde riskerna för barnet minskas.

Därför erbjuder Sus dig som är förstföderska, eller är omföderska och har medicinska riskfaktorer, att komma till oss för en bedömning i graviditetsvecka 41+0.

Riskfaktorer för omföderskor inkluderar bland annat ålder över 40 år, BMI över 35 och om du är född i Afrika - diskutera med din barnmorska om du är tveksam.

Vid bedömningen görs CTG-registrering av barnets hjärtfrekvens och ultraljudsundersökning av fostervattenmängden. Läkaren eller barnmorskan undersöker också livmoderhalsens mognad, och gör om möjligt en så kallad hinnsvepning med fingret innanför livmoderhalsen för att stimulera till värkarbete. Om allt är normalt kan du välja mellan att invänta spontana värkar till 42 veckor, eller att förlossningen sätts igång inom de närmaste dagarna. Du får möjlighet att diskutera dessa alternativ med den läkare du träffar.

Om du tillhör gruppen ovan och vill komma för en bedömning och samtal i vecka 41+0 ringer du dagen innan på telefonnummer 0771 111 888, så kommer du att få en tid för detta.

Gör knappval:
3 ”rådgivning under graviditet och efter förlossning -
1 för ”Malmö” eller 2 för ” Lund”
2 ”gravid efter vecka 22”

Du som är omföderska och har haft en normal graviditet, och inte har medicinska riskfaktorer, är välkommen att kontakta oss dagen innan du nått vecka 42+0 för att boka tid för nästföljande dag.
Som regel erbjuder vi då att sätta igång förlossningen samma dag.

Föreläsningar för blivande föräldrar

För er som planerar att föda barn i Lund och Malmö, finns möjlighet att delta på föreläsning och frågestund med barnmorskor från Lunds och Malmös förlossnings- och BB-avdelningar. Föreläsningen ersätter inte föräldrautbildningen du får på din barnmorskemottagning, utan är ett komplement.

Föreläsningar på förlossningen i Lund och Malmö

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter