Neonatalavdelning intensivvård Lund

Hitta hit

Det finns flera regionbussar och stadsbussar samt spårvagn som stannar vid hållplats Lund Universitetssjukhuset.
Visa på karta (Google Maps)

Telefon- och besökstider

Vi tar hand om barn från södra Sverige som är födda före vecka 28 eller som är sjuka eller har en missbildning när de föds. Det kan till exempel vara hjärtfel eller andra missbildningar som vi behöver operera. Här kan barnet få hjälp att andas i en respirator eller med hjälpmedel, och även få kylbehandling om det finns risk för syrebrist.

Vi anpassar vården efter barnets individuella mognad och hur barnet reagerar i olika situationer, till exempel vid blöjbyte (NIDCAP-metoden).

E-tjänster

För besökare och närstående

Som förälder är du välkommen att vara hos ditt barn när och hur mycket du vill. Syskonbesök kan ske i samråd med personalen utifrån patientens och familjens situation. Tyvärr kan inga andra närstående göra besök hos oss, eftersom vi vårdar patienter som är känsliga för infektioner.

För tidigt födda och svårt sjuka nyfödda barn har ett outvecklat immunförsvar och är extremt känsliga för infektioner. Bakterier som normalt finns på vår hud utgör en allvarlig risk för de allra minsta och mest omogna barn, vilka kan drabbas av allvarliga sjukdomar till följd av sådana infektioner.

Det är livsviktigt att du som besöker en neonatalavdelning är mycket noggrann med handhygienen och tar hänsyn till våra hygienregler.

 • Ta av ringar, klocka och armband
 • Använd kortärmade kläder
 • Ha alltid korta naglar och använd inte nagellack
 • Använd inte parfym eller andra starka dofter
 • Om du är rökare, byt kläder innan du är nära barnet
 • Sprita dina händer noga innan och efter du rör ditt barn
 • Syskon är mycket välkomna, men inte om de är förkylda
 • Om du använder mobiltelefon, sprita gärna av telefonen innan du använder den och dina händer efter att du har använt den.

Ta inte med blommor och använd inte produkter med stark doft av hänsyn till personer som är känsliga för starka dofter.

Besöksrekommendationer för släkt och familj

Besök från släkt och familj sker utifrån familjens behov och efter samråd med personal. För barnets skull behöver besöken hållas korta och med endast en till två personer i taget. Under vissa perioder av året kan det vara restriktioner för besök ibland även för syskon. Hör med personalen om vilka direktiv som gäller just nu.

Det är väldigt viktigt att du som besöker en neonatalavdelning är mycket noggrann med handhygienen.

Syskon

Vi ser syskon som en viktig del av familjen och de är välkomna att vara delaktiga i sitt nya syskons vård utifrån sin mognad, önskemål och förmåga så länge de är friska. Under vissa perioder kan det vara besöksrestriktioner även för syskon – hör med personalen vad som gäller just nu. Att få en lillebror eller lillasyster som är för tidigt född eller sjuk kan vara en stor omställning. Ibland kan fantasin skena iväg och det kan underlätta att träffa sitt nya småsyskon och se miljön runtomkring. På barnsjukhuset finns lekterapin där det finns möjlighet för syskon att vara tillsammans med dig som förälder och med stöd av erfarna pedagoger bearbeta känslor och upplevelser med lekens hjälp. Knuten till neonatalavdelningen i Lund finns en pedagog som arbetar som syskonstödjare som kan vara med syskonet på lekplats eller på lekterapin. Prata med personalen om du vill veta mer.

Lekterapi och syskonstödjare

Så här jobbar vi

Vi använder vi en rad specialiserade metoder och tekniker för att ge ditt nyfödda barn bästa möjliga vård och stöd.

NIDCAP – specialistutbildning inom familjecentrerad utvecklingsstödjande vård

Flera av oss i personalen har specialistutbildning enligt utbildningsprogrammet NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) och FINE (Family and Infant Newborn Education). På svenska betyder det individuellt anpassad och utvecklingsstödjande vård. Ibland gör vi observationer av barnet före, under och efter omvårdnad för att se hur vi tillsammans på bästa sätt kan anpassa omvårdnad och miljö för barnet. Du får hjälp att lära känna ditt barns signaler och att delta i omvårdnaden så att både barnet och du känner er lugna och trygga. Prata gärna med oss i personalen om du har några frågor och funderingar så berättar vi mer.

Film: NIDCAP-metoden - specialistutbildning inom vård av för tidigt födda barn (play.mediaflow.com)

Hud mot hud vård

Hud mot hud är ett komplement till behandling i kuvös för barn som föds tidigt. Metoden innebär att barnet ligger direkt mot din hud.
Känguruvård av nyfödda (hud-mot-hud-vård)

Musikterapi

Vi erbjuder även musikterapi. Den riktar sig till hela familjen. För det lilla barnet handlar musikterapin om att återskapa den trygga ljudmiljön från magen likt hjärtats stabila slag och sin förälders trygga välbekanta röst.
Musikterapi

Ögonbottenundersökning (ROP-screening)

För tidigt födda barn följs regelbundet upp med ögonundersökningar för att upptäcka prematuritetsretinopati (ROP). Det är när kärlen i näthinnan växer onormalt på grund av den för tidiga födseln. Svår ROP kan leda till synskada eller blindhet om den inte behandlas i tid. För att undersökningen ska bli så skonsam som möjligt för barnet är det viktigt att du som förälder är med och ger den trygghet och fysiska närhet som hjälper barnet genom proceduren.

Film: Ögonbottenundersökning (ROP-screening) av för tidigt födda barn (play.mediaflow.com)

Forskning och kvalitetsregister

På avdelningarna bedrivs forskning vars syfte är att utveckla vården för barnen. Du som förälder kan bli tillfrågad om ditt barns deltagande innan eller efter födelsen. Ditt svar påverkar inte på något sätt den vård ditt barn får.

I samband med förlossningen och under vårdtiden kommer vissa journaluppgifter att överföras till det nationella kvalitetsregistret för nyföddhetsvård, SNQ. Dessa uppgifter omfattas av samma krav på sekretess som övriga journaluppgifter. Sammanställningar av uppgifter sker alltid på gruppnivå och det enskilda barnet kommer inte att kunna identifieras.
Neonatalvårdsregister - det nationella kvalitetsregister för nyföddhetsvård (SNQ) 

En dag på avdelningen

Rond

På vardagarna är det vanligen rond kring 9-tiden med genomgång av hur ditt barn mår och planering framöver. På helgerna kan tidpunkten för ronden variera utifrån situationen på avdelningen men sker vanligen under förmiddagen. Vi önskar att du är hos ditt barn i anslutning till ronden för att stödja barnet under läkarundersökning, kunna ta del av beslut och information. Du får möjlighet att ställa frågor och ge oss värdefull information.

Ditt barn behöver dig – vi stöttar

Som nybliven förälder till ett barn som vårdas med intensivvård är det vanligt att uppleva att det känns ovant att sköta om sitt sjuka eller för tidigt födda barn, men ingen kan ersätta dig som förälder. Vi som personal har ansvar för den medicinska utredningen och behandlingen medan du har föräldraansvaret. Vi finns här för att stötta och vägleda dig så att du blir trygg med att ta hand om ditt barn. Ditt barn behöver dig hos sig för att utvecklas, växa och må bra och det är av stor betydelse för ditt barn att det är just du som utför omvårdnaden. Genom dina lugna händer och din bekanta röst är du ditt barns trygghet och du är den som känner ditt barn bäst av alla.

Planering av vården

Veckotavlan på väggen i vårdrummet fungerar som en översikt över planerade och utförda åtgärder, undersökningar, behov och önskemål. Planeringen är preliminär och uppdateras kontinuerligt av både dig och personalen utifrån ditt barns behov.
På planeringstavlan med fritext kan du som förälder tillsammans med personalen göra en gemensam planering. Tänk på att uppdatera planeringen dagligen utifrån ditt barns behov, mående, rondbeslut och dina önskemål.

Matning – en njutningsfull stund

Det är vanligt att barn som vårdas med intensivvård är för omogna eller sjuka för att orka äta själva. Många barn har därför en magsond som går via näsan ner till magsäcken. Genom den kan barnet få den söta näringsrika bröstmjölken.

Sträva efter att ditt barns måltider ska vara så familjära och njutningsfulla som möjligt. Erbjud gärna napp i samband med måltiden eftersom sugrörelserna stimulerar matsmältningen. Prata gärna med oss om möjligheten att ge ditt barn några droppar bröstmjölk i munnen i samband med måltiden - för att ge ditt barn en positiv smakupplevelse. Om möjligt, undvik att använda mobilen under tiden som du matar ditt barn och när barnet är vaket då det är en viktig stund för anknytning och ditt barn behöver din fulla uppmärksamhet.

Planera din dag så att du kan mata de flesta av barnets måltider. Strävan är att ditt barn så snart det är moget och orkar ska erbjudas amningsträning eller mat via kopp/flaska. Prata med oss i personalen kring hur du kan se på ditt barn att det börjar bli redo att äta själv.

Så länge ditt barn är inskrivet på avdelningen eller i hemsjukvården får du som pumpar låna en bärbar bröstpump av oss kostnadsfritt. Du får även flaskor att förvara mjölken i. Personalen visar dig var du ska ställa de använda pumparna för rengöring samt var du hämtar nya. För att ditt barn ska få den färska mjölken är det viktigt att du lämnar kvällens, nattens och morgonens pumpning före klockan 9 på morgonen för att personalen i mjölkköket ska hinna ta tillvara på mjölken.

När barn föds för tidigt - 1177

Om vård i kuvös och intensivvård

Många barn på neonatalavdelningen vårdas i en kuvös. Kuvösens värme och fukt efterliknar miljön i mammas mage och hjälper barnet att hålla värmen och skyddar den känsliga huden. De allra minsta barnen har ett tunt avskärmande täcke över kuvösen med flikar som gör det möjligt att se barnet hela tiden. Kuvöstäcket dämpar ljuset i kuvösen och hjälper till att skapa lugn och ro. Barnet vilar i ett mjukt litet bäddstöd med höga kanter som ger stöd för ryggen och fötterna och hjälper barnet att behålla ett hopkrupet läge likt det i mammas mage.

Barnet har vanligtvis tre små mjuka geléelektroder på sin bröstkorg. De registrerar hjärtslag och andningsmönster. På foten eller runt handen har barnet en mjuk sensor som mäter syresättningen. Hjärtslagen, andningsmönstret och syresättningen kan läsas av som siffror och kurvor på övervakningsmonitorn.

När barnet är nyfött kan läkaren sätta två tunna slangar i blodkärl i navelsträngen. Via den ena slangen kan vätska, näring och mediciner ges och via den andra slangen kan blodtrycket mätas och blodprov tas. Ibland sätts droppslangarna i andra blodkärl t.ex. i en hand eller fot.

Ibland behöver barn som är för tidigt födda och sjuka nyfödda barn hjälp att andas. De kan få andningshjälp via en respirator, eller via en CPAP, en mjuk mask över näsan som ger en kontinuerlig luftström som underlättar andningen.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.