Ny forskning undersöker samband mellan typ 2-diabetes och lagring av fett

Olle Melander, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona/Lunds universitet
Att ha höga halter av ett hormon som lagrar fett i kroppen var en vinstlott under stenåldern, men en riktig nitlott för oss som lever idag. Det som var perfekt i tider med begränsad föda, är dåligt i dag när vi har ständig tillgång till mat. Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka om en sänkning av ett fettbindande hormon hos överviktiga kan driva ut fett ur levern och därmed minska risken att drabbas av typ 2-diabetes. Nu söker studien deltagare.

Diabetes är en av världens snabbast växande folksjukdomar. Genetiska faktorer, inaktivitet, felaktig kost och kraftig övervikt ökar risken att drabbas. Men forskarna undersöker också om andra faktorer har betydelse.

– Obesitas kan orsaka många olika sjukdomar, men just risken för typ 2-diabetes ökar om fettet lagras i levern och i bukhålan, berättar Olle Melander, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet.

Höga halter av fettbindande hormon

Forskarna vet att ungefär en fjärdedel av alla med obesitas också har höga halter av det fettbindande hormonet neurotensin.

– I forskningsprojektet kommer de att få ett läkemedel som sänker hormonnivån och frigör fettet från levern och buken. Genom att påverka var fettet lagras hoppas vi kunna förhindra att personerna får typ 2-diabetes.

Har du ett BMI över 30 och vill vara med i forskningsprojektet – kontakta Forskningsmottagning Internmedicin på Skånes universitetssjukhus.

medklinforsk.sus.malmo@skane.se

Berättar om diabetesforskning

Vill du veta mer om hormonsystemets påverkan för att drabbas av typ 2-diabetes? Lyssna på Olle Melander föredrag under arrangemanget Världsdiabetesdagen Skåne på Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö den 14 november.

Program Världsdiabetesdagen Skåne 2023 – Tisdagen den 14 november 2023 (vddskane.com)‌