Fler hjärtfel hos barn upptäcks med screening i tre steg

Cirka en procent av alla barn föds med medfödda hjärtfel. Hjärtfel som kan vara svåra att upptäcka under själva graviditeten. 2015 införde Skånes universitetssjukhus därför en uppdaterad screeningmodell i tre steg för att upptäcka fler hjärtfel. Och metoden har visat resultat i världsklass med en träffsäkerhet på 93 procent.

Tidigare har endast två studier lyckats uppnå resultat på nästan samma nivå. En av dessa studier var större än den som genomförts på Skånes universitetssjukhus, men i den hade vissa svårupptäckta hjärtfel exkluderats. I den andra studien deltog betydligt färre patienter.
– Siffrorna som vi har lyckats uppnå är de högsta någonsin och med det ligger vi i framkant, säger Misha Bhat, biträdande överläkare och fosterkardiolog på Barnhjärtcentrum på Skånes universitetssjukhus och doktorand vid Lunds universitet.

Viktigt att hjärtfelen upptäcks tidigt

I genomsnitt, och om man jämför med andra sjukhus och centrum i Europa, upptäcks mellan 58 och 71 procent av de svåra medfödda hjärtfelen under graviditeten. Att upptäcka hjärtfelen tidigt är centralt. 
– Om inte de medfödda hjärtfelen upptäcks under graviditeten är det svårt att veta vilka åtgärder som behöver sättas in när barnet väl är fött. Risken är att barnet istället hinner bli väldigt sjukt, säger Misha Bhat.

Olika experter hjälps åt

Screening i tre steg innebär att expertis från kvinnosjukvården och Barnhjärtcentrum, i tre led hjälps åt för att upptäcka och diagnosticera medfödda hjärtfel. I det första ledet, och under rutinultraljudet i graviditetsvecka 18 till 20, undersöker en ultraljudsbarnmorska noggrant barnets hjärta enligt en utökad checklista. Om det då finns misstankar om att barnet kan ha ett medfött hjärtfel inleds steg två i screeningprocessen.

Då skickas den gravida kvinnan vidare till en ultraljudsläkare som är specialiserad inom hjärtdiagnostik. Om ultraljudsläkaren då konstaterar att det faktiskt rör sig om ett medfött hjärtfel får den gravida kvinnan träffa en specialiserad ultraljudsläkare som tillsammans med en fosterkardiolog gör en detaljerad undersökning av hjärtat.

– Vid bekräftat hjärtfel informerar vi familjen om diagnos, prognos och möjliga operationsstrategier i framtiden, säger Katrin Fricke, biträdande överläkare och fosterkardiolog på Barnhjärtcentrum på Skånes universitetssjukhus och doktorand vid Lunds universitet.

Sprida kunskap

Screening i tre steg för att upptäcka medfödda hjärtfel är resurskrävande och kräver att flera specialiteter är involverade i processen.
– Centralt i detta är ultraljudsbarnmorskan. Om inte ultraljudsbarnmorskan upptäcker hjärtfelet kan inte barnet komma till oss och få rätt omhändertagande efter födseln, förklarar Misha Bhat och tillägger:

– Förhoppningen är att inget barn ska behöva födas med ett allvarligt hjärtfel oupptäckt. Metoden med screening i tre steg har studerats sedan 2015 och i och med de goda resultaten hoppas vi att andra sjukhus och centrum kommer kunna upptäcka fler medfödda hjärtfel genom en uppdatering av sina rutiner.

Artikel om studien: Fler medfödda hjärtfel upptäcks med utökad screening i tre steg (lakartidningen.se)