Nu samlas bröstcancervården på Skånes universitetssjukhus i Malmö

Kontaktsjuksköterska Anna-Karin Åkesson, undersköterska Anna Bengtsson och enhetschef Helene Jensen förbereder just nu den nya mottagningen i Malmö.
Från och med 12 mars kommer alla patienter med bröstcancer som ska behandlas på Skånes universitetssjukhus att tas emot i Malmö. Där samlas all bröstonkologisk verksamhet på sjukhuset, undantaget strålbehandlingen, under ett tak. Förändringen är ett första steg mot bildandet av ett fysiskt bröstcentrum som beräknas tas i bruk 2027.

Patienter som idag behandlas för bröstcancer via Onkologimottagning 1 i Lund kommer från och med den 12 mars 2024 att göra sina mottagningsbesök och få sin medicinska behandling i Malmö
– Att samla kompetens för bröstonkologisk utredning, konsultation och behandling under samma tak skapas förutsättningar för ett tätt samarbete mellan våra olika professioner, så att patienter med bröstcancer kan erbjudas bästa möjliga vård, säger Silke Engelholm, verksamhetschef och överläkare inom hematologi, onkologi och strålningsfysik på Skånes universitetssjukhus.

Nytt bröstcentrum 2027

Förändringen är en förberedelse inför bildandet av ett nytt bröstcentrum som planeras att upprättas på Fritz Bauers gata och tas i bruk 2027. Där ska multidisciplinära team samlas kring bröstcancerpatienten.

– Nu lägger vi grunden för att utveckla framtidens bröstcancervård. Vi får nu möjlighet att hitta samarbetsformerna, samtidigt som patienterna får ta del av en bättre sammanhållen vård redan idag, säger Niklas Loman, överläkare och föreståndare för bröstcentrumet.

Samordningen och det framtida centrumet ska också säkra att vårdens resurser utnyttjas optimalt.

– Onkologin, och inte minst bröstonkologin, har växt på ett närmast ofattbart sätt under de senaste 30 åren. Det sker en snabb utveckling som är resurskrävande både ekonomiskt, och bemannings- och kompetensmässigt, säger Niklas Loman.