Allt fler väljer vård i hemmet efter förlossning

Annette Winqvist och i bakgrunden Anneli Bakic som är en del av det cyklande BB teamet i Malmö.
BB Hemma firar två år och hade under 2020 hand om fler familjer än någonsin. Pandemin och att fler känner till de cyklande barnmorskorna är två av orsakerna. – Vi ser många vinster med att komma hem till familjerna, säger verksamhetschefen Liza Henning.

Om allt gått bra kan nyblivna föräldrar i Malmö välja att åka hem cirka sex timmar efter förlossningen och få eftervård av BB Hemma istället för att ligga kvar på BB. Den mobila verksamheten gör sedan minst två hembesök de följande dagarna. De tittar bland annat efter gulsot hos bebisen och tar PKU-test.

– När man kommer hem med en liten bebis är man ganska skör, det är en stor omställning. Då är vi där och stöttar. Det är framför allt mycket fokus på amning men det handlar också om anknytning och föräldraskap, säger barnmorskan Linda Nyman som jobbar i det mobila teamet.

Stor ökning

I samband med pandemin har verksamheten märkt en stor ökning av antalet föräldrar som väljer BB-hemma. De hade hand om 1192 familjer under 2020, vilket är 409 familjer fler än under 2019, och motsvarar över en femtedel av alla förlösta i Malmö.

– Det som uppskattas mycket nu är att partnern får vara med när vi kommer till hemmet. Under pandemin är partnern annars nästan helt utesluten och får inte vara med på ultraljud och så vidare, säger barnmorskan Annette Winqvist.

Verksamhetschefen Liza Henning säger att ökningen även beror på att allt fler har hört talas om BB Hemma under de två åren som gått.

–  Många har nog läst om verksamheten och hört från andra som är nöjda. Jag tror också att allt fler hellre vill åka hem än att ligga kvar på sjukhuset när man får den här trygga möjligheten, säger Liza Henning.

Medarbetarna cyklar hem till familjerna i par, en undersköterska och en barnmorska eller två barnmorskor. Besöken kan ta allt från en kvart till en timme, helt beroende på familjernas behov. Dessutom ringer BB Hemma upp familjen varje dag.

– Patienterna får verkligen kvalité på vården. När vi kommer dit är vi bara där för dem och ingen annan ringer på oss. Det skapar nog en enorm trygghet för många bara att man vet att någon kommer eller ringer, säger Linda Nyman.

Lättare att ta till sig information

En skillnad som barnmorskorna märker är att många patienter har lättare att ta till sig informationen när de får den i hemmet. Till exempel vid amningsråd är det en fördel att kunna visa familjen i deras egna soffa och med deras egna kuddar.

– Det är lätt på sjukhus att tänka att det är vi som är experter och ska lära familjerna en massa saker. Det är fint att vi här får komma in med vår kompetens lite mer från sidan av, säger Linda Nyman.

Framtidsvisionen för verksamheten är att fortsätta som man gör nu men det finns även en förhoppning om att någon gång kunna inkludera fler familjer.

– Vi drömmer om att kunna erbjuda detta till så många familjer som möjligt, även för dem som legat inne på BB någon dag. Vi ser många vinster med att komma hem till familjerna, säger verksamhetschefen Liza Henning.