"Min vision är att ingen ska behöva dö i väntan på organtransplantation”

Veckans Wallenbergforskare, thoraxkirurgen Sandra Lindstedt, och hennes team forskar om lungtransplantationer. “Idag kan vi bara använda 20 procent av de lungor som doneras. Anta att vi skulle kunna reparera, och återställa, lungfunktionen i donerade lungor. Det skulle vara till enorm nytta för patienter som väntar på att få en lungtransplantation.” 

Sandra Lindstedt är överläkare inom thoraxkirurgin på Skånes universitetssjukhus och klinisk forskare på Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (WCMM). Under 2022 presenterar vi varje vecka en forskare verksam vid WCMM vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. I filmen hör du Sandra Lindstedt berätta mer om sin forskning.  

Fakta: Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning  

  • WCMM i Lund är ett forskningscentrum för regenerativ medicin, ett forskningsområde som syftar till att återskapa fungerande organ och vävnader.
  • Bakom WCMM-satsningen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gör en rikstäckande satsning för att Sverige ska återta en världsledande position inom medicinsk forskning.  
  • Genom integrerade forskningsmiljöer mellan universitet, hälso- och sjukvården och industrin skapas förutsättningar för världsledande molekylär och translationell forskning.  

Läs mer om Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (lu.se)