Infektionssjukdomar

Inom område infektionssjukdomar är vi specialister på olika typer av svåra eller allvarliga infektioner.

Vi vårdar patienter med svår blodförgiftning eller allvarliga former av lunginflammation, febril urinvägsinfektion eller rosfeber. Vi behandlar även hjärnhinneinflammation, tuberkulos, hjärtklaffinfektion och infektionskomplikationer efter olika typer av kirurgi eller behandlingar som påverkar immunförsvaret.

Vi tar emot patienter med smittsamma sjukdomar som behöver vårdas i isoleringsrum på grund av akut diarré, influensa eller bärarskap av resistenta bakterier. Vi tar även emot patienter som smittats av infektionssjukdomar i utlandet.

På våra mottagningar i Lund och Malmö möter vi många patienter som omfattas av smittskyddslagen. Vi arbetar med smittspårning och rådgivning både inom sjukvården och samhället. På sprutbytet som finns i Lund och Malmö arbetar vi förebyggande vad gäller smittsamma sjukdomar.

Vi är idag cirka 350 personer som jobbar inom område infektionssjukdomar.

Forskning

Forskningen vid område infektionssjukdomar tar sin grund i vår sjukvårdsverksamhet och med hjälp av kunskaper från denna och avancerade laboratoriemetoder försöker vi förstå mekanismer bakom infektionssjukdomar. I forskningsverksamheten finns nära 30 disputerade läkare och vi har ett omfattande samarbete mellan verksamhetens forskning och experimentell forskning vid Lunds universitet. Vi bedriver forskning inom en lång rad ämnen såsom: sepsis och andra allvarliga bakterieinfektioner, HIV och tuberkulos i låginkomstländer, antibiotika och antibiotikaresistens.

Vi är involverade i EU-projekt som belyser sena följdeffekter av covid-19.

Behandling av sena följdeffekter av covid-19 (EU-projekt)

Forskningen vid Sus

Forskningsportal

Många av våra forskare är också knutna till Lunds universitet. I Lunds universitets forskningsportal hittar du detaljerad information om aktiva forskare, publikationer, projekt, nätverk och mer inom forskningsområdet för infektionsmedicin.

Infektionsmedicin — Lunds universitet

Utbildning

En stor och viktig del av vår verksamhet är utbildning. Vi tar emot studenter från alla vårdutbildningar och på alla nivåer, från grundutbildning till specialistnivå.

Student på Sus 

Jobba hos oss

Vi välkomnar såväl nyutbildade som erfarna inom alla professioner. Vi behandlar ofta komplexa infektionssjukdomar och har en helhetssyn på patienten vilket gör arbetet utvecklande, utmanande och lärorikt för alla.
Vi erbjuder bra introduktion, mentorskap och goda utvecklingsmöjligheter. Välkommen med din ansökan!

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter