Infektionsavdelning 2 Malmö

Hitta hit

Du kan ta flera olika regionbussar och stadsbussar till busshållplatserna Södervärn eller Tandvårdshögskolan. Du kan även ta tåg till station Triangeln (södra uppgången).
Visa på karta (Google Maps)

Telefon- och besökstider

Här vårdas du som har en smittsam sjukdom eller allvarlig infektionssjukdom. Det kan t.ex röra sig om blodförgiftning, lunginflammation, urinvägsinfektion, infektioner i hud och sår, i hjärtklaffar, hjärnhinna eller skelett.

Vi tar även hand om dig som vårdats på sjukhus utomlands och behöver fortsatt vård efter hemkomsten till Sverige. Här finns möjlighet till isolering och intensivvård för de allra svårast sjuka.

E-tjänster

För besökare och anhöriga

Vi har fria besökstider men vill att våra patienter får vila mellan klockan 13.00-14.30. Alla besök sker via loftgången efter kontakt med avdelningens koordinator som sitter vid avdelningens entré.

En dag på avdelningen

Ronden hålls på förmiddagen, mellan klockan 9.00-11.00.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter