Lekterapi

Vi är en pedagogisk verksamhet som välkomnar dig när du är på en avdelning, mottagning eller dagvård inom barnsjukvården i Malmö eller Lund.

Information i covid-19-tider

Just nu är lekterapin endast öppen för bokade besök.

Eftersom antalet besökstider är begränsade just nu så prioriteras i första hand de patienter som har längre vårdtid. Om du är här över dagen på dagvård eller mottagning, så ges möjlighet i mån av tid. Det går alltid bra att ställa frågan till personalen på din avdelning om det går att ordna ett lekterapibesök eller låna in något du behöver medan du är på sjukhuset.

Varför?

Just nu måste vi vara rädda om våra patienter och minska smittspridningen. Så snart det är möjligt öppnar vi självklart lekterapin för alla igen!

Pågående utställningar

  • I Malmö har vi utställningen Hej Huvudfoting! När barnen blir fyra år blir de kallade till en kontroll på BVC där de bland annat får rita en människa. Många barn ritar i den åldern armarna och benen direkt på huvudet, vilket kallas för huvudfoting. I samarbete med Regionarkivet kan vi visa kända skåningars teckningar från deras 4-årskontroll på BVC.
  • I Lund har vi en leksaksutställning. Du kan se både gamla och nya leksaker. Vad tycker du om att leka med?

Lekterapin har något för alla

Lekterapin är en frizon på sjukhuset och samtidigt en del av behandlingen i vården. Här kan du koppla av med lek, skapande och kulturupplevelser. Det är du själv som tillsammans med dina föräldrar bestämmer vad du vill göra. På lekterapin har du genom lek och skapande möjlighet att bearbeta upplevelser och förbereda dig inför undersökningar och behandlingar.

Du är välkommen tillsammans med dina föräldrar och syskon. Verksamheten motsvarar den i förskola, förskoleklass eller fritidshem. Vi som personal är förskollärare eller fritidspedagoger med specialpedagogisk vidareutbildning.

Om du inte har möjlighet att besöka lekterapin så kan vi komma till avdelningen för att besöka dig på ditt rum.

Att tänka på innan du kommer hit

Många barn som leker hos oss är infektionskänsliga och därför ber vi dig som är förkyld eller har en infektion att komma tillbaka när du är frisk.

Planera gärna ditt sjukhusbesök så att det finns tid att besöka lekterapin före eller efter sjukhusbesöket, det är ett enkelt sätt att få sjukhusbesöket att kännas mer positivt. 

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter