Musikterapi

Musikterapi är en behandlingsform som är ett komplement till medicinsk behandling. På Skånes universitetssjukhus erbjuder vi musikterapi inom barn- och ungdomssjukvården och till förtidigt födda barn och deras föräldrar.

Musikterapi kräver inga förberedelser från dig eller förkunskaper. Du behöver alltså inte kunna sjunga eller spela instrument för att kunna få del av musikterapi.

Musik är något som berör alla och som har en förmåga att nå in, avleda och få oss att minnas. Musik kan verka smärtlindrande, få oss att orka mer och slappna av. Kontakta personalen på din avdelning om du vill veta mer, eller ta direkt kontakt med musikterapeuten.  

Så går behandlingen till

Musikterapin utförs av en musikterapeut med fem års utbildning. Behandlingen anpassas efter situation och vem som är patient. Musikterapeuten samarbetar med det psykosociala teamet kring patienten, dokumenterar i journalen och har liksom övrig vårdpersonal tystnadsplikt. 

För förtidigt födda barn och deras föräldrar: 

Från vecka 18 kan barnet i magen höra mammans hjärtljud och ljud utanför magen som filtreras in. När barnet föds för tidigt ersätts de lugna ljuden med ljud från sjukvårdens apparater. Musikterapin går ut på att återskapa den lugna ljudmiljön från livmodern. Det gör barnet tryggt – hjärtfrekvensen går ner – och det kan verka smärtlindrande. Ett besök av musikterapeuten varar i 15–35 minuter. Ofta används en harpa, men också nynnande och sång. För dig som förälder kan musikterapeuten ge råd och tips om hur du kan använda din röst och ditt språk som barnet känner igen från magen. Det underlättar också för er och ert barn att knyta an till varandra, vilket kan vara svårare när det nyfödda barnet behöver sjukhusvård. 

För barn, unga och föräldrar:

Musikterapeuten kan besöka dig där du vårdas på sjukhuset eller så kan ni ses i musikterapirummet på Lekterapin. Du kan delta själv, i grupp eller med föräldrar och syskon. Här är några exempel på vad musikterapin kan innehålla: 

 • lyssna på berättelser med musik 
 • kreativt skapande av musik (det finns utrustning att låna) 
 • lek med ljud, musik och sång
 • råd om hur musik, röst och ljud kan användas för barn som vårdas på intensivvård eller vaknar upp efter operation
 • att musikterapeuten spelar för dig 
 • få hjälp med musik och spellistor inför olika behandlingar där det behövs stöd, motivation, avledning. Till exempel vid fysioterapi, MR och strålning.

Så mår du efteråt

Studier på neonatalbarn har visat att både barn och föräldrar slappnar av och att stressen minskar under musikterapin. Forskare har också kunnat se att barnets hjärtfrekvens går ner och stabiliseras. 

Kontakt

Kontakta oss via lekterapin eller personal på din avdelning.

Film: Musikterapi för de allra minsta på Sus

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.