Cancersamarbete i Skåne får internationell kvalitetsstämpel – forskningsresultat ska nå patienterna ännu snabbare

Patienter ska få snabbare tillgång till nya behandlingsmetoder och bli mer delaktiga i sin vård. Det är målsättningen när Skåne University Hospital Cancer Centre nu ackrediterats som ett Comprehensive Cancer Centre. ”Vi är stolta och glada över att få ackrediteringen, som innebär att vi utmärker oss som ett framstående europeiskt cancercentrum”, säger Björn Ekmehag, sjukhuschef på Skånes universitetssjukhus.  

Torsdagen den 12 maj fick cancercentrumet positivt besked – och blev därmed ett av 24 centrum och organisationer i Europa som ackrediterats som Comprehensive Cancer Centre. 

– Det är ett långsiktigt arbete att förbättra cancervården och i och med ackrediteringen har vi kommit en bra bit på vägen. Arbetet har redan lett till ett närmare samarbete inom cancervården och cancerforskningen. Detta kommer att gynna patienterna, både idag och i framtiden, säger Björn Ekmehag. 

Tätt samarbete mellan flera aktörer 

Som ett led i ackrediteringen har Skåne University Hospital Cancer Centre bildats. Det är ett samarbete mellan Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet (genom Lunds universitets cancercentrum), Regionalt cancercentrum syd, Medicinsk service samt palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, inom primärvården. Centrumet jobbar för snabbare tillgång till nya behandlingsmetoder för cancerpatienter, ökad delaktighet för patienten, inklusive möjligheten att delta i kliniska studier, och ännu högre kvalitet i cancervården genom ett mer strukturerat samarbete. 

– Vi har sett under resans gång att ett tätt samarbete är absolut avgörande för att kunna hålla hög kvalitet inom cancervården. Med det sagt så har vi fortfarande utmaningar, som för långa väntetider till vissa ingrepp och behandlingar. Ackrediteringen i sig löser inte dessa problem, men arbetet som ligger bakom kommer att hjälpa oss att förbättra vården ytterligare, säger Björn Ekmehag. 

Flera granskningar 

Vägen till att bli ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre har varit en mångårig resa kantad av flera platsbesök av Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Organisationen har granskat hur cancercentrumet jobbar med utbildning, vård och forskning inom cancer. 

Ackrediteringen innebär att OECI kommer göra en årlig granskning av cancervården vid centrumet. Var femte år görs en ny ackreditering, om centrumet fortsätter att leva upp till OECI:s krav och ramverk. 

Forskningen avgörande 

 För att bli ackrediterad enligt OECI:s ramverk krävs det att ett centrum bedriver omfattande forskning inom cancer. Anders Bjartell, överläkare inom urologin på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet, betonar vikten av att få ut forskningsresultat snabbt till patienterna.