Ny studie: Offentlig amning behöver mer stöd

Studien har samlat in data från svenska kvinnor som ammar eller har ammat. Foto: Colourbox
Både svensk och internationell lag står bakom kvinnors rätt att amma på offentlig plats. Ändå beskriver kvinnor hur de får ta emot påhopp och dömande blickar när de ammar utanför hemmet. En ny studie från Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus visar att samhället måste ge tydligare och uttalat stöd för offentlig amning – och välkomna amning oavsett plats.

Den här artikeln publicerades ursprungligen som ett pressmeddelande av Lunds universitet.

– Kvinnorna och barnen saknar tillgång till det offentliga rummet. Det påverkar möjligheten till amning när barnen behöver, vilket i sin tur påverkar både kvinnor och barn negativt, säger Charlotta Dykes, barnsjuksköterska och doktorand vid Lunds universitet.

Hon illustrerar detta med ett av många liknande vittnesmål från kvinnorna i deras studie:

"Hur pass hungrigt är mitt barn, klarar det sig tills jag kommer hem? Finns det en bättre plats i närheten? Kan jag vända mig bortåt på ett bra sätt?"

Forskning utifrån internationellt samarbete

Tillsammans med forskarna Christine Rubertsson och Pernilla Ny har Charlotta Dykes samlat in data från svenska kvinnor som ammar eller har ammat. Kvinnorna besvarade bland annat frågan ”Vad anser du vara viktigt för att uppmuntra amning i samhället? De fick sedan rangordna faktorer som möjliggjorde offentlig amning. Forskningen utgår från ett internationellt samarbete med Irland och Australien, som genomfört undersökningen i sina respektive länder.

Sammanlagt var det drygt 10 000 kvinnor med amningserfarenhet som besvarade en digital enkät.

– Våra resultat ger kunskap om hur det är att amma på en offentlig plats, beskriver vad kvinnor möter och synliggör attityder i samhället. I alla tre länderna ansåg kvinnorna att det viktigaste för att kunna amma offentligt var att se andra som gör det, säger Christine Rubertsson, professor i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa vid Lunds universitet och barnmorska vid Skånes universitetssjukhus.