Infektionsavdelning 74 Lund

Hitta hit

Det finns flera regionbussar och stadsbussar som stannar vid busshållplats Universitetssjukhuset Lund.
Visa på karta (Google Maps)

Telefon- och besökstider

Här vårdas du som har en smittsam sjukdom eller en allvarlig infektionssjukdom. Vi tar även hand om dig som vårdats på sjukhus utomlands och behöver fortsatt vård efter hemkomsten till Sverige. Här finns möjlighet för isolering.

E-tjänster

En dag på avdelningen

Ronden hålls på förmiddagen, cirka klockan 09.30 -11.00. 

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter