Ny hjärtpump ökar tryggheten för familjer och barn i väntan på transplantation

Barnhjärtcentrum först ut med ny teknik

Barnhjärtcentrum på Skånes universitetssjukhus i Lund är först ut i Norden med att använda en ny typ av hjärtpump. Den nya tekniken innebär en större rörlighet och ökad trygghet för familjer vars barn barn väntar på hjärttransplantation.

Elin Nilsson och Johan Kapusta har varit inlagda på Barnhjärtcentrum sedan förra hösten tillsammans med dottern Lina. Familjen väntar på en hjärttransplantation och Lina är uppkopplad till en hjärtpump sedan i januari.

Den förra hjärtpumpen vägde närmare 100 kilo och hade en batteritid på cirka 30 minuter. Men i början av september började Barnhjärtcentrum på Skånes universitetssjukhus som första sjukhus i Norden att använda en helt ny typ av pump. Den nya väger runt 15 kilo och har batterier som håller i 10-11 timmar.

– Det är stor skillnad. Det förra hjärtpumpen var dessutom väldigt högljudd så man hade hela tiden ett störande ljud i bakgrunden. Den nya pumpen är tyst, säger Johan Kapusta.

– Lina vill vara ute gå i korridoren och röra på sig. Det var svårt med den gamla hjärtpumpen och då gick det inte riktigt att göra henne nöjd, säger Elin Nilsson.

Begränsningar

Barnhjärtcentrum på Skånes universitetssjukhus är ett av två centrum i landet som utför hjärttransplantationer på barn. Varje år genomförs i genomsnitt tre transplantationer och ytterligare cirka 250 hjärtoperationer på barn.
I väntan på hjärttransplantation behöver en del av barnen en hjärtpump för att cirkulationen ska fungera.

– Familjerna har varit väldigt begränsade på grund av hjärtpumpen då den var tung och svår att manövrera. Ett stort problem var den korta batteritiden vilket gjorde det svårt för familjerna att leva ett rimligt familjeliv i väntan på operation. Den nya hjärtpumpen väger avsevärt mindre och har betydligt längre batteritid, säger Ann-Katrin Krokström, barnperfusionist på Barnhjärtcentrum på Skånes universitetssjukhus.

Ny teknik

Den nya hjärtpumpen innehåller även en del ny teknik, till exempel är det lättare att hålla koll på blodflödet vilket underlättar vårdpersonalens arbete.

– Den stora vinsten är att familjerna får större möjlighet att röra sig fritt. De behöver inte vara begränsade till batteritiden på samma sätt som tidigare och de behöver inte tänka på var det finns ett eluttag, säger Michal Odermarsky, barnkardiolog på Barnhjärtcentrum på Skånes universitetssjukhus.

Normalt familjeliv

För Elin Nilsson och Johan Kapusta kan den nya tekniken innebära en möjlighet till ett familjeliv som är svårt att få till under en lång sjukhusvistelse.

– Vi hoppas kunna få en del av vårt familjeliv tillbaka och kunna göra saker som en vanlig familj, säger Johan Kapusta.