Barn- och ungdomsmedicin

Inom barnmedicin på Skånes universitetssjukhus tar vi hand om och vårdar barn och ungdomar mellan 0 och 18 år inom samtliga barnmedicinska specialiteter. Bredden gör att vi ibland säger att vi är som ett sjukhus i sjukhuset. Vi har kompetens inom många av de områden som är egna specialiteter inom vuxenvården, fast samlade under ett tak.

Förutom barn med barnmedicinska sjukdomar vårdar vi även barn från andra specialiteter: öron, ortopedi, plastik, kärl, vuxenkirurgi, urologi, neurokirurgi med flera. Vi har ett tätt samarbete med kollegorna inom barnkirurgi, barnintensivvården och neonatalvården.

Som ett av få sjukhus i Sverige har vi fått i uppdrag av Socialstyrelsen att bedriva nationell högspecialiserad vård inom följande områden:

Kroniska lungsjukdomar hos barn

Tarmrehabilitering för barn

Epilepsikirurgisk utredning

Medfödda metabola sjukdomar

Akuta och planerade besök i Malmö och Lund

Vår verksamhet finns i både Malmö och Lund. Vi bedriver akutsjukvård, slutenvård – vilket innebär att barnet är hos oss mer än en dag i följd – samt dagvård och mottagningsverksamhet. Inom vissa diagnos- och behandlingsområden bedriver vi högspecialiserad vård och tar emot patienter från hela södra Sverige.

Vi arbetar i tvärprofessionella team där den samlade kompetensen tas tillvara för att ge barnet bästa möjliga vård och omhändertagande. I ett tvärprofessionellt team ingår såväl läkare, sjuksköterskor, barnsköterskor och undersköterskor som dietist, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog och specialpedagog.

Vården bedrivs i enlighet med FN:s barnkonvention och NOBAB:s standard med barnet och familjen i centrum.

Vår vision: Erbjuda högspecialiserad och specialiserad barnmedicinsk vård av högsta internationella standard till barn och ungdomar.

Vi är cirka 650 medarbetare. Varje år tar vi emot cirka 70 000 besök inom planerad öppenvård (mottagning och dagvård) och cirka 40 000 akutbesök på barnakuterna. Våra avdelningar och mottagningar har viss inriktning på olika diagnoser och behandlingar för att ge patienterna den bästa vården. Några inriktningar finns i både Malmö och Lund medan avdelningar för andra inriktningar endast finns på den ena orten.

Här finns våra inriktningar inom barnmedicin:

Lund och Malmö

 • Barnakutmottagning
 • Allmän neurologi
 • Habilitering
 • Öppenvård diabetes och endokrinologi
 • Öppenvård inom infektion
 • Socialpediatrik

Lund

 • Onkologi
 • Hematologi
 • Immunologi
 • Stamcellstransplantation
 • Högspecialiserad neurologi
 • Nefrologi
 • Barndialys
 • Metabola sjukdomar
 • Lungmedicin/cystisk fibros/andning
 • Barnreumatologi

Malmö

 • Slutenvård infektion
 • Slutenvård diabetes och endokrinologi
 • Obesitas
 • Allergologi
 • Gastroenterologi/nutrition/hepatologi
 • Kärlmissbildningar
 • Allmän mottagning

Utbildning

En stor och viktig del av vår verksamhet är utbildning. Vi tar emot studenter från alla vårdutbildningar och på alla nivåer, från grundutbildning till specialistnivå.

Student på Sus

Jobba hos oss

Barnmedicin är ett spännande och utmanande specialistområde oavsett om du är sjuksköterska, läkare eller undersköterska. Våra patienter har alltifrån vanligt förekommande sjukdomar till komplexa och mer ovanliga sjukdomstillstånd. Vi har en bred verksamhet med möjlighet till specialisering vilket gör arbetet utvecklande, utmanande, roligt och lärorikt för alla professioner. Barnperspektivet genomsyrar all vår verksamhet.

Hos oss får du goda utvecklingsmöjligheter i en dynamisk miljö. Vi erbjuder individuellt anpassad introduktion, engagerade kollegor och professionella chefer som ser till varje individ. Genom att arbeta i team som tar tillvara varje deltagares kunskap och utveckla alla professioner skapar vi attraktiva arbetsplatser med barnet och familjen i centrum. Du behöver inte vara vidareutbildad för att söka hos oss.

Vill du vara med och både utveckla och förbättra vården för våra patienter? Välkommen med din ansökan!

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Forskning

Inom verksamhetsområdet barnmedicin bedrivs kvalificerad forskning inom en rad barnmedicinska subspecialiteter. En stor del av forskningen sker tillsammans med såväl nationella som internationella forskningsnätverk och forskargrupper. Vi har många disputerade medarbetare och aktiva doktorander inom flera yrkeskategorier.

Vi bedriver framstående forskning inom bland annat följande områden:

 • autoimmuna sjukdomar hos barn som diabetes och celiaki
 • barncancer
 • barnreumatologi
 • barnendokrinologi
 • barnhematologi
 • infektion hos barn
 • koagulationssjukdomar hos barn
 • lungsjukdomar hos barn
 • metabola sjukdomar hos barn
 • njursjukdomar hos barn
 • barnneurologi
 • barnobesitas
 • spädbarnsnutrition

Forskning vid Sus

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.