Barn- och ungdomsmottagning smärta Lund

Hitta hit

Mottagningen ligger på sjukhusområdet i Lund. Det finns flera regionbussar och stadsbussar som stannar vid busshållplats Universitetssjukhuset.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer barn och unga som ännu inte har fyllt 18 år, för att behandlas för långvarig smärta. Smärtan ska ha varat i mer än tre månader och kan till exempel vara huvudvärk, magont eller smärta i muskler, leder, rygg och nacke.

För att komma hit ska ni tidigare ha undersökt orsaken till smärtan, och ni kan komma hit även om man inte har kunnat hitta en förklaring till den.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Ditt besök hos oss

I nuläget måste vi tyvärr begränsa antalet besökare till våra patienter. Anledningen är att lokalernas utformning gör det svårt att hålla de fysiska avstånd som krävs för att undvika smittspridning. 

En förälder är givetvis välkommen att vara med barnet under förutsättning att du inte har feber, hosta eller andningsbesvär. Syskon, vänner och andra närstående får avstå från besök just nu.

Det är viktigt att du som besöker avdelningen:

•    är helt symtomfri
•    håller god handhygien
•    håller fysiskt avstånd till andra personer på avdelningen.

Du kan inte besöka avdelningen om du delar hushåll med någon som har covid-19.

Före besöket

När remissen kommer till oss kallar vi dig och dina föräldrar till ett första bedömningsbesök.

Ni får även formulär hemskickade. Formulären hjälper oss att få en uppfattning om hur din livssituation ser ut. Det är viktigt att dessa skickas tillbaka till oss i god tid innan första besöket.

För att minska risken för smittspridning av covid-19 kommer vi redan i huvudentrén till barnsjukhuset att ställa några frågor om barnets och medföljande vuxens mående. Vänligen gå direkt till receptionen på bottenplan och tänk på att vara ute i god tid inför ert besök!

Under

Alla som kommer till oss får träffa en läkare, psykolog och fysioterapeut vid första besöket. Då bedömer vi om vi tror att vår behandling kan hjälpa dig.
Räkna med att besöket tar hela dagen i anspråk.

Det finns tid avsatt för en kort fika på förmiddagen. Lunch finns att inhandla på sjukhusområdet. 

På eftermiddagen sammanfattar vi dagen och diskuterar fortsatta åtgärder som kan innebära vidare behandling hos oss eller vidare rekommendationer.

Efter besöket

Den behandling vi erbjuder går ut på att du successivt ska kunna komma tillbaka till det liv som du vill ha och som du nu har svårt att leva på grund av smärta och följderna av den.

Behandlingen, som baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT), genomförs i regel en gång i veckan i ungefär tre månader med främst besök hos psykolog och fysioterapeut.

Även dina föräldrar är en viktig del av behandlingen och träffar oss vid några tillfällen under behandlingsarbetet. En viktig del av behandlingen är att du och dina föräldrar övar hemma på de saker som ni har lärt er här.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter