Bild och funktion

Bild- och funktionsverksamheten på Sus bedriver en förstklassig diagnostik med utredningar och behandlingar inom många olika områden. Här bedrivs högklassig och mångfacetterad forskning och utveckling i samarbete med olika aktörer.

Vi är en högteknologisk och framtidsorienterad verksamhet med hög utvecklingstakt. Våra avancerade metoder och komplicerade sjukdomsbilder, som vi möter dagligen, kräver hög baskompetens med många förgreningar i specialistnivå. Detta eftersom vi har hela människan som utgångsläge. Hos oss hittar du upptagningsområden inom både rikssjukvård och regionala uppdrag. Vi ingår i Skånes Universitetssjukvårds specialistsjukvård - några exempel är hjärta, hjärna, käk, kärl samt barn.

Vi är en ackrediterad kunskapsverksamhet med de flesta möjliga modaliteter representerade såsom datortomograf, MR, intervention, ultraljud, konventionell utrustning samt isotopverksamhet. Vår verksamhet består av snarlika delar akuta och elektiva undersökningar och omfattar sex organspecifika sektioner: akut-och thoraxradiologi, barn och skelettradiologi, gastrointestinal och urologisk radiologi, neuroradiologi inklusive odontologisk radiologi, klinisk fysiologi och nuklearmedicin samt klinisk neurofysiologi.

Vi finns i Lund, Malmö och Eslöv och är cirka 650 medarbetare. Tillsammans strävar vi efter att bedriva en enastående verksamhet och att bidra till en vidsträckt servicenivå för alla individer som involveras i vår verksamt - medarbetare, remittenter, kliniker, kunder, studerande, forskare och patienter.

Vi är en samarbetspartner i flera sammanhang och arbetar kontinuerligt med kvalitet och tillgänglighet. Här utförs cirka 420 000 undersökningar varje år och varje dag tar vi emot ungefär 1 500 patienter.

Forskning

Forskningen inom Bild och funktion är betydelsefull och angelägen  i vår verksamhet. Den är fullt integrerad i det dagliga arbetet, prioriteras i alla sammanhang, utgör ett perspektiv i symbios samt resulterar i stolthet och entusiasm. Genom forskningen utvecklas morgondagens metoder som blir till nytta för många målgrupper. 

Vi utvecklar framtiden i nära samarbete med tekniker, ingenjörer, fysiker, myndigheter, näringsliv, forskningsinstitut, högskolor och universitet, stiftelser och mottagningar och vi ingår i nationella och internationella projekt och studier. Detta kräver fortlöpande kompetens och utbildning och medför betydande förväntningar på våra medarbetare som också lever upp till det. 

Är du intresserad av att samarbeta med oss i din forskning?
Läs mer här hur du går till väga för ett forskningssamarbete

Utbildning

I nära samarbete med lärosäten och universitet är vi ett av flera centra inom regionen som tillhandahåller utbildningsplatser för sekreterare, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, undersköterskor, läkare, radiologer, kliniska fysiologer och kliniska neurofysiologer.

Utbildningsplatserna är till för studenter inom yrkesutbildning, kandidatexamen, magister-/master- och ST-program samt på doktorandnivå gällande reglerade utbildningar, uppdragsutbildningar och interna kurser.

Jobba hos oss

På Bild och funktion finns en delegerad ledarskapssyn, med förtroende för individen och delaktighet i fokus. Våra medarbetare är ansvarstagande och drivna, vi ser att vi bygger en kompetens och utvecklingsorganisation för framtiden. Vi vill vara med och påverka morgondagen, skapa förutsättningar för utvecklingsarbete samt ge möjlighet för individer att växa.

Vi tror på att goda relationer skapar fritt klimat, att öppna dialoger är möjliggörare samt att kompetens skapar en god självkänsla och stolta individer i vår verksamhet.

Bild och funktion är en arbetsplats med stor inriktning på utbildning, kompetens och utveckling i alla nivåer och i samarbete som sträcker sig över kontinenter. Vi ser våra medarbetare som individer med olika intresseområden, kvalifikationer och förmågor, som vi gärna hjälper till att utveckla.

Är du intresserad och brinner för något särskilt så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter