Intensiv och perioperativ vård

Vi säkerställer operationssjukvård, livräddande och smärtstillande insatser när Sus patienter behöver oss.

Intensiv- och perioperativ vård (IPV) är ett av de största verksamhetsområdena på Skånes universitetssjukhus. Vi ser till att patienterna på Sus får bra smärtlindring, anestesi (narkos) och operationssjukvård, postoperativ vård och intensivvård.

I Lund bedriver vi antestesi- och operationssjukvård inom kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals. Vi bedriver även anestesiverksamhet inom neurokirurgi, ögonsjukvård, kvinnosjukvård, käkkirurgi och onkologi. 

I Malmö bedriver vi anestesi- och operationssjukvård inom kirurgi, kärlkirurgi, urologi, ortopedi, öron- näsa- hals, plastikkirurgi, ögon, handkirurgi och kvinnosjukvård. 

I både Malmö och Lund ansvarar vi för den akuta högspecialiserade intensivvården.

Intensiv och perioperativ vård ansvarar även för Sus samlade steriltekniska verksamhet och Sus smärtenhet för akut, postoperativ och cancerrelaterad smärta. Vi har även en av Sveriges största och ledande utredningsmottagningar för sjukdomen malign hypertermi.

Malign hypertermimottagning, Lund

Inom IPV arbetar drygt 1 000 medarbetare.

Verksamhetsområde IPV deltar aktivt i inrapportering till två nationella kvalitetsregister för att utvärdera och förbättra svensk sjukvård. Våra intensivvårdsavdelningar rapporterar till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR). Kvalitets- och verksamhetsdata för Sus och IPV:s operationsverksamhet inrapporteras till Svenskt Perioperativt Register (SPOR). Informationen om nationella kvalitetsregister kan nås via www.kvalitetsregister.seoch här finns också länkar med specifik information om SIR och SPOR.

Forskning och utbildning

Vid verksamhetsområde IPV pågår flera kliniska forskningsprojekt inom anestesiologi- och intensivvård, akut- och perioperativt omhändertagande och smärtbehandling. Vi välkomnar varje år flera hundra läkar- och sjuksköterskestudenter för grund- och specialistutbildning. Kontakta oss gärna för frågor om uppsatsskrivning, forskningsprojekt och utbildning inom IPV.

Sus forskning

Jobba hos oss

Vi söker nästan alltid medarbetare med erfarenhet från och utbildning inom intensivvård, anestesi, operationssjukvård, avancerad smärtbehandling eller sterilteknik. Om du vill komma i kontakt med våra chefer som rekryterar just nu går det bra att skicka ett kort mejl med presentation av dig själv till iva.sus.lund@skane.se eller Iva.sus.malmo@skane.se.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter