Intensiv och perioperativ vård

Vi säkerställer operationssjukvård, livräddande och smärtstillande insatser när Sus patienter behöver oss.

Intensiv- och perioperativ vård (IPV) är ett av de största verksamhetsområdena på Skånes universitetssjukhus. Vi ser till att patienterna på Sus får bra smärtlindring, anestesi (narkos) och operationssjukvård, postoperativ vård och intensivvård.

I Lund bedriver vi antestesi- och operationssjukvård inom kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals. Vi bedriver även anestesiverksamhet inom neurokirurgi, ögonsjukvård, kvinnosjukvård, käkkirurgi och onkologi. 

I Malmö bedriver vi anestesi- och operationssjukvård inom kirurgi, kärlkirurgi, urologi, ortopedi, öron- näsa- hals, plastikkirurgi, ögon, handkirurgi och kvinnosjukvård. 

I både Malmö och Lund ansvarar vi för den akuta högspecialiserade intensivvården.

Intensiv och perioperativ vård ansvarar även för Sus samlade steriltekniska verksamhet och Sus smärtenhet för akut, postoperativ och cancerrelaterad smärta. Vi har även en av Sveriges största och ledande utredningsmottagningar för sjukdomen malign hypertermi.

Malign hypertermimottagning, Lund

Inom IPV arbetar drygt 1 000 medarbetare.

Verksamhetsområde IPV deltar aktivt i inrapportering till två nationella kvalitetsregister för att utvärdera och förbättra svensk sjukvård. Våra intensivvårdsavdelningar rapporterar till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR). Kvalitets- och verksamhetsdata för Sus och IPV:s operationsverksamhet inrapporteras till Svenskt Perioperativt Register (SPOR). Informationen om nationella kvalitetsregister kan nås via www.kvalitetsregister.seoch här finns också länkar med specifik information om SIR och SPOR.

Forskning och utbildning

Vid verksamhetsområde IPV pågår flera kliniska forskningsprojekt inom anestesiologi- och intensivvård, akut- och perioperativt omhändertagande och smärtbehandling. Vi välkomnar varje år flera hundra läkar- och sjuksköterskestudenter för grund- och specialistutbildning. Kontakta oss gärna för frågor om uppsatsskrivning, forskningsprojekt och utbildning inom IPV.

Sus forskning

Jobba hos oss

Vi söker nästan alltid medarbetare med erfarenhet från och utbildning inom intensivvård, anestesi, operationssjukvård, avancerad smärtbehandling eller sterilteknik. Om du vill komma i kontakt med våra chefer som rekryterar just nu går det bra att skicka ett kort mejl med presentation av dig själv till iva.sus.lund@skane.se eller Iva.sus.malmo@skane.se.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter