Intensiv och perioperativ vård

Vi säkerställer operationssjukvård, livräddande och smärtstillande insatser när Sus patienter behöver oss.

Intensiv- och perioperativ vård (IPV) ser till att patienterna på Sus får bra smärtlindring, anestesi (narkos), operationssjukvård, postoperativ vård och intensivvård.

I Lund bedriver vi antestesi- och operationssjukvård inom kirurgi, ortopedi och öron-näsa-hals. Vi bedriver även anestesiverksamhet inom neurokirurgi, ögonsjukvård, kvinnosjukvård, käkkirurgi och onkologi. 

I Malmö bedriver vi anestesi- och operationssjukvård inom kirurgi, kärlkirurgi, urologi, ortopedi, öron- näsa- hals, plastikkirurgi, ögon, handkirurgi och kvinnosjukvård. 

I både Malmö och Lund ansvarar vi för den akuta högspecialiserade intensivvården.

Intensiv och perioperativ vård ansvarar även för Sus samlade steriltekniska verksamhet och Sus smärtenhet för akut, postoperativ och cancerrelaterad smärta. Vi har även en av Sveriges största och ledande utredningsmottagningar för sjukdomen malign hypertermi.

Inom IPV:s två verksamhetsområden arbetar drygt 1 000 medarbetare.

IPV deltar aktivt i inrapportering till två nationella kvalitetsregister för att utvärdera och förbättra svensk sjukvård. Våra intensivvårdsavdelningar rapporterar till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR). Kvalitets- och verksamhetsdata för Sus och IPV:s operationsverksamhet inrapporteras till Svenskt Perioperativt Register (SPOR). Informationen om nationella kvalitetsregister kan nås via www.kvalitetsregister.seoch här finns också länkar med specifik information om SIR och SPOR.

Utbildning

Vi välkomnar varje år flera hundra läkar- och sjuksköterskestudenter för grund- och specialistutbildning. Kontakta oss gärna för frågor om uppsatsskrivning och utbildning inom IPV.

Student på Sus

Din utveckling på Sus

Jobba hos oss

Vi söker nästan alltid medarbetare med erfarenhet från och utbildning inom intensivvård, anestesi, operationssjukvård, avancerad smärtbehandling eller sterilteknik. Om du vill komma i kontakt med våra chefer som rekryterar just nu går det bra att skicka ett kort mejl med presentation av dig själv till iva.sus.lund@skane.se eller iva.sus.malmo@skane.se.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Forskning

Vid verksamhetsområdena Intensiv och perioperativ vård Lund och Malmö pågår flera kliniska forskningsprojekt inom anestesiologi- och intensivvård, akut- och perioperativt omhändertagande och smärtbehandling. Kontakta oss gärna om du har frågor kring forskningsprojekt inom IPV. 

Forskningen inom området för intensiv- och perioperativ vård fokuserar framför allt på följande områden:

 1. Experimentell sepsisforskning (professor Mikael Bodelsson)
 2. Klinisk sepsisforskning (docent Fredrik Sjövall)
 3. Säker inläggning och användning av centrala venkatetrar (docent Thomas Kander)
 4. Experimentell hjärtstoppsforskning (adjungerad professor Hans Friberg)
 5. Klinisk hjärtstoppsforskning (med dr. Anna Lybeck)
 6. Intensivvårdsepidemiologi (docent Attila Frigyesi och docent Thomas Kander)
 7. Klinisk koagulation (docent Thomas Kander och professor emeritus Ulf Schött)
 8. Neurointensivvård (docent Malin Rundgren)
 9. Biobanksforskning inom intensivvården, Swecrit (adjungerad professor Hans Friberg, docent Attila Frigyesi)
 10. Covid-19-forskning (adjungerad professor Hans Friberg)

Sus forskning

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.