Neonatalvård

Neonatalvården i Lund och Malmö har som uppdrag att vårda för tidigt födda barn och sjuka nyfödda. Vi har även uppdraget att vårda de allra minsta och sjukaste barnen som föds i södra sjukvårdsregionen.

Vi är specialistutbildade för neonatalvård, och arbetar varje dag för att göra skillnad genom ett stort engagemang för barnen och familjerna. Vi arbetar i tvärprofessionella team runt barn och familjer, och arbetsklimatet präglas av omtanke och glädje.

På våra tre avdelningar är föräldrarnas närvaro självklar och ett mycket viktigt inslag för barnens välmående. Vi arbetar med omvårdnadsmodellen NIDCAP som fokuserar på utvecklingsstödjande vård och familjecentrering. Vi är ett av två NIDCAP-träningscentrum i Sverige.

NIDCAP ger bättre vård av för tidigt födda (video, Brightcove)

Neonatalvården på Sus erbjuder även musikterapi. Hörseln är det sinne som utvecklas först. Genom ljud kan barnet känna lugn och få tröst medan föräldrarna får ett sätt att skapa band till sitt barn.

Musikterapi för de minsta på neonatal (video, Brightcove)

Neonatalvården inom södra sjukvårdsregionen har ett gott samarbete. Den högspecialiserade intensivvårdsavdelningen i Lund samarbetar nationellt med de fem regionala centrum som finns för extremt underburna barn i Sverige (Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå), men också internationellt med neonatala mottagningar runt om i världen

Forskning

En aktiv forskning utgör en viktig drivkraft för en fortsatt positiv utveckling av vården av sjuka nyfödda. Forskningen bedrivs integrerat i kliniska vårdförlopp, under såväl intensivvård som vid uppföljningsbesök hos det växande barnet.

Forskningsprojektens mål är att utveckla strategier för att understödja en normal utveckling och tillväxt hos extremt för tidigt födda barn och att skapa ökad förståelse vid läkemedelsbehandling hos svårt sjuka nyfödda. Forskningen bedrivs i nära samarbete med Lunds Universitet och uppmuntrar till doktorandutbildning hos både sjuksköterskor och läkare. 

Utbildning

Alla studenter är våra blivande kolleger och är en viktig del av vår verksamhet. På neonatalområdet på Sus har vi studenter från olika utbildningar. De flesta kommer från specialistsjuksköterskeutbildningen, grundsjuksköterskeutbildningen, läkarutbildningen samt barn- och undersköterskeutbildningen.

Vi utbildar också läkare, sjuksköterskor och barnsköterskor från andra neonatalavdelningar i Sverige. Vårdpersonal från andra nordiska länder kommer även ibland till oss för hospitering.

I november 2021 blev vi utsedda till NIDCAP-träningscentrum. Det innebär att vi är certifierade att hålla utbildningar i NIDCAP och FINE. FINE är en kortversion som gör det möjligt att utbilda fler, både personal och föräldrar, inom de viktigaste delarna av NIDCAP.

Jobba hos oss

Vill du dela upplevelsen med oss och göra skillnad för barnen och familjerna på neonatalavdelningarna varje dag? Vi erbjuder dig ett roligt och engagerande arbete som präglas av glädje och professionalism. Vi arbetar i team där alla yrkesprofessioner är lika viktiga, där föräldrarna är den viktigaste delen av teamet.

Vi arbetar ständigt med kompetensutveckling genom arbetsgrupper, utbildningsdagar, teamträning, case/falldiskussioner och handledning. Det finns stora möjligheter att hitta individuella utvecklingsvägar för våra värdefulla medarbetare.

 Se vår film om hur det är att arbeta hos oss.

Du hittar våra avdelningar och mottagningar under Relaterat.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter