Många frågetecken kring MIS-C – men en del börjar klarna

MIS-C är ett hyperinflammatoriskt tillstånd som drabbade en del barn som en följd av covid-19. Foto: Colourbox
Frågorna kring sjukdomen MIS-C som kan drabba barn som haft covid-19, är fortfarande många. Men nu finns omfattande data som börjar ge svar. Hittills har nästan alla drabbade barn tillfrisknat helt, virusvarianterna spelar roll för hur många som drabbas och vaccin skyddar även mot MIS-C.

Den här artikeln publicerades ursprungligen av Vetenskap & hälsa.

När pandemin tog fart i början av 2020 kom tidigt rapporter från till exempel England om att barn kunde drabbas av ett hyperinflammatoriskt tillstånd som skilde sig från de långvariga symtom som kunde drabba vuxna som haft covid-19.

– Barnen hade ofta haft en lindrig covidsjukdom och varit friska några veckor men sedan fick de en svår inflammatorisk reaktion. Ingen förstod vad det var, berättar Robin Kahn, överläkare inom barnreumatologi på Skånes universitetssjukhus och projektledare för Barnreumatologiskt forskningscentrum vid Lunds universitet.

Utbyte av erfarenheter

Barnen fick hög feber, hade ibland utslag på kroppen och andningsbesvär och behövde ofta intermediär- eller intensivvård. Tillståndet, som fick namnet MIS-C (Multisystem inflammatory syndrome in children), var allvarligt men prognosen god om barnet kom till sjukhus i tid och behandlades med kraftfulla antiinflammatoriska läkemedel.

Läkarkåren såg likheter med Kawasakis sjukdom som Robin Kahn och kollegan Maria Mossberg vid den tiden ledde en internationell studie kring. De bestämde sig därför för att använda samma nätverk som byggts upp i Sverige för Kawasakistudien, för att byta erfarenheter och kunskaper även kring MIS-C. När de första fallen kom till Skånes universitetssjukhus under pandemins andra våg under vintern 2020–2021 fanns nationella riktlinjer för behandling, uppföljning och registrering redan på plats.

– Det är unikt att vi i Sverige kunde samla alla uppgifter på ett gemensamt ställe. Det har gynnat patienterna och forskningen, berättar Robin Kahn.