Internationellt samarbete ska stärka utvecklingen inom ATMP

Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet och Leiden University Medical Center i Nederländerna, ska samarbeta för att utveckla forskning, utbildning och sjukvård inom området ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products). Det är innebörden av ett Memorandum of Understanding som undertecknades på SciLifeLab i Stockholm under onsdagen i samband med det nederländska kungaparets statsbesök.

Under det senaste decenniet har vetenskapliga genombrott inom cellbiologi och genetik möjliggjort utveckling av nya behandlingar som kallas Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP). ATMP är innovativa och komplexa biologiska läkemedel baserade på celler, vävnader eller gener som erbjuder nya banbrytande möjligheter för behandling av en mängd olika sjukdomar som till exempel olika former av cancer, Parkinsons sjukdom och genetiska blodsjukdomar. 

– Att vara en del av detta samarbete innebär att vi i framtiden kan få större möjligheter att erbjuda ATMP-behandlingar till patienterna, säger Björn Ekmehag, förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus. 

Flera läkemedel redan utvecklade

Till skillnad från traditionella läkemedel, som vanligtvis utvecklas helt inom läkemedelsindustrin, bygger majoriteten av ATMP-utvecklingen på upptäckter som görs inom akademisk grundforskning. Ett exempel är Stamcellscentrum vid Lunds universitet som redan utvecklat ett antal av de ATMP som är i klinisk prövning och som har fler terapeutiska produkter under utveckling med potential att nå hela vägen till patienter. 

Många ATMP-produkter är även beroende av sjukhus med högspecialiserad vård som en länk i utvecklingsprocessen. För att föra ut de nya behandlingarna till patienter krävs samarbete och samordning mellan ledande akademiska och kliniska centra. 
 
– För att vara med och driva utvecklingen inom ATMP-området är det viktigt att bygga strategiska samarbeten både nationellt och internationellt. Tillsammans kan vi driva utvecklingen så att nya behandlingar fortare kommer till nytta för svårt sjuka patienter, säger Björn Ekmehag.  

ATMP-centrum på gång

Leiden University Medical Center (LUMC) har en ledande position inom ATMP-området med toppmoderna faciliteter. År 2022 etablerade man en GMP-anläggning (Good Manufacturing Practice) för tillverkning och processutveckling av cell- och genterapier. 

Vid Skånes universitetssjukhus i Lund bedrivs redan ATMP-verksamhet och 2024 kommer ett nytt ATMP-centrum att tas i bruk. Nationellt är Lunds universitet ett av de ledande lärosätena avseende forskning inom cell-, vävnads- och genterapi.  

– Att utveckla ATMP är högt prioriterat i många länder, även i Sverige. Samarbetet med Leiden är ett viktigt steg i en gemensam kraftsamling inom området. Inom ATMP är det särskilt viktigt att knyta grundforskning till klinisk behandling och det är områden där både Lund och Leiden är starka, säger Erik Renström, rektor för Lunds universitet. 

Närhet mellan sjukhus och akademi

I både Lund och Leiden finns nära kontakt mellan sjukhus och akademi med viktiga innovationsmiljöer och forskningsinfrastruktur; i Leiden bland annat Bio Science Park och i Lund exempelvis Medicon Village, MAX IV och ESS – allt beläget i Medicon Valley, ett av Europas starkaste life science-kluster. 

Samarbetet som nu inleds är brett och omfattar områden som forskning, utbyte av forskare, kliniska studier, utbildning, utveckling av terapeutiska produkter, samarbete med näringsliv och sjukvård. Med ett undertecknat avtal går arbetet in i en förhandlingsfas för att konkretisera vilka aktiviteter som de tre parterna ska arbeta med framöver. 
 
– Genom att bygga strategiska samarbeten både nationellt och internationellt kan vi kombinera nödvändig sjukdomsspecifik kompetens, kapacitet för innovativ forskning och vi skapar även tillgång till mer donator- och patientmaterial.” säger Pancras Hogendoorn, professor och dekan vid LUMC.