Vi bygger nytt för vården i Malmö

Foto: Helene Holmqvist
I januari 2024 stod den första delen av den nya vårdbyggnaden klar. Här kommer du som är patient att få högkvalitativ vård nu och många år framöver. I maj flyttar de första verksamheterna in.

De verksamheter som flyttar in i maj 2024 är: mottagningarna för ortopedi och neurologi, två ortopediavdelningar, geriatrikavdelningen, njur- och transplantationsavdelningen samt Intensivvårdsavdelningen. Hösten 2025 sker inflyttning i vårdbyggnadens andra huskropp.

Kort om vårdbyggnaden

 • Började byggas år 2018 - Första inflytt 2024
 • 10 vårdavdelningar med 244 enkelrum - 22 av dem är anpassade för intermediärvård
 • 23 operationssalar med 12 uppdukningsrum och 46 postoperativa platser
 • Intensivvårdsavdelning med 14 platser för vuxna och barn
 • Ankomstavdelning för planerade operationer
 • Centralt placerad sterilteknisk enhet som rengör, desinficerar och steriliserar instrument
 • Mottagning med dagvård
 • Administrativa lokaler
 • Publika miljöer (apotek, kiosk, café med mera)
 • Omklädningsrum och cykelgarage

Stora delar av sjukhusområdet i Malmö har moderniserats

Projektet har inte bara byggt den nya vårdbyggnaden. Det har också omfattat en servicebyggnad med nytt laboratorium och logistikcentral, ett nytt bårhus, utbyggt rörpostsystem, teknisk infrastruktur och kulvertar med självkörande truckar. 

Målet är att bygga lokaler och kringservice som ger vårdpersonalen förutsättningar att ge bästa möjliga vård nu och en bra bit in i framtiden. Både personal och patienter har varit med redan på ritningsstadiet.

I den nya vårdbyggnaden finns bara enkelrum

I den nya vårdbyggnaden finns det bara enkelrum. Med enkelrum blir det lättare att undvika smittspridning. Det blir också lättare för dig som patient att delta i din vård. Enkelrum gör också att du slipper bli störd av andra patienter. Dessutom kan närstående komma på besök när de vill och till och med sova över i vårdrummet.

 

Patientsäkerheten i fokus

I byggprojektet har varje vägval vägts mot vilken effekt det har på vårdverksamheten, där patientsäkerheten har vägt tyngst. Till exempel kan placeringen av en säng eller en dörr påverka personalens möjlighet att titta till patienter och också patientens möjlighet till kontakt. Ledstänger på väggen mellan säng och toalett gör att risken för fall minskar.

Titta in på nya sjukhuset i Malmö

VR – virtual reality – är ett av verktygen som använts i planeringen. De olika rummen har också byggts upp som modeller i verklig skala. I filmen ser du exempel på hur VR har använts för att se till att lokalerna kommer att fungera för de inflyttande verksamheterna.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.