Vi bygger nytt för vården i Malmö

För att kunna ge dig som patient en högkvalitativ vård nu – och i framtiden – byggs en ny vårdbyggnad på sjukhusområdet i Malmö. I byggnaden växer 240 enkelrum, moderna operationssalar, mottagningar och en ny sterilcentral fram. De första verksamheterna flyttar in år 2024.

Byggprojektet omfattar inte bara den nya vårdbyggnaden. Det ingår också en servicebyggnad med nytt laboratorium och logistikcentral, ett nytt bårhus, utbyggt rörpostsystem, teknisk infrastruktur och kulvertar med självgående truckar. Med andra ord moderniseras stora delar av sjukhusområdet.

Målet är att bygga lokaler och kringservice som ger vårdpersonalen förutsättningar att ge bästa möjliga vård nu och en bra bit in i framtiden. Både personal och patienter är med redan på ritningsstadiet i projektet.

I den nya vårdbyggnaden finns bara enkelrum

I den nya vårdbyggnaden kommer det bara att finnas enkelrum. Med enkelrum blir det lättare att undvika smittspridning. Det blir också lättare för dig som patient att delta i din vård. Enkelrum gör också att du slipper bli störd av andra patienter. Dessutom kan närstående komma på besök när de vill och till och med sova över i vårdrummet.


Patientsäkerheten i fokus

Varje vägval i bygget vägs mot vilken effekt det har på den vårdande verksamheten, där patientsäkerheten väger tyngst. Till exempel kan placeringen av en säng eller en dörr påverka personalens möjlighet att titta till patienter och också patientens möjlighet till kontakt. Ledstänger på väggen mellan säng och toalett gör att risken för fall minskar.

Titta in på nya sjukhuset i Malmö

Välkommen in på ett virtuellt besök i den nya vårdbyggnaden i Malmö. Filmen visar hur det kommer att se ut. Den visar också hur vårdverksamheten jobbar tillsammans med arkitekter och byggare för att de nya lokalerna ska ge vården förutsättningar att ge dig som patient bra vård.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter