Cancerrehabiliteringsmottagning Lund

Hitta hit

Mottagningen ligger på sjukhusområdet i Lund. Det finns flera regionbussar och stadsbussar samt spårvagn som stannar vid hållplats Lund Universitetssjukhuset.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du för att få stöd och rehabilitering under tiden du behandlas för cancer eller efter att du genomgått en cancerbehandling. Här får du hjälp om du har fysiska besvär, oro eller nedstämdhet, så att du kan komma tillbaka till en fungerande vardag. Du kan även få träningsrådgivning och sexualrådgivning.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

Vi tar emot dig som behandlas eller har behandlats för cancersjukdom inom onkologi och hematologi, samt från andra verksamheter där specifika cancerrehabiliteringsresurser inte finns. Du kan be läkare, sjuksköterska eller annan vårdgivare där du får vård att skriva en remiss till oss för en bedömning av dina rehabiliteringsbehov.

Du kan även skicka in en remiss som du har skrivit själv, en så kallad egen vårdbegäran, via våra e-tjänster.

Ditt besök hos oss

När vi fått din remiss kommer du att få en kallelse till ett första besök på mottagningen. Besöket är en timme långt och sker alltid individuellt. Under besöket gör vi en bedömning av dina rehabiliteringsbehov utifrån var du är i din sjukdomsprocess just nu. Tillsammans gör vi därefter en plan för din fortsatta rehabilitering.

På den här mottagningen får du som patient ha med dig en närstående vid besöket. Om du behöver ha mer än en person med dig på besöket, vänligen ring mottagningen i förväg för att stämma av.

Det går också bra att närstående deltar i besöket via röst- eller videosamtal på din egen telefon. Tänk på att andra personer inte hamnar i bild och visa hänsyn genom att ha samtalet på låg volym.

Om du önskar ha ett samtal tillsammans med en närstående som är ett minderårigt barn, har vi alltid ett första besök utan barnet för att lägga upp en plan för hur vi kan genomföra samtalet med barnet på bästa sätt.

Kom ihåg att ta med legitimation. Det kan exempelvis vara ett körkort, pass eller nationellt id-kort. Digitalt id-kort i mobiltelefon är ännu inte godkänt som id-handling i Region Skåne.

Kontakta oss om du inte kan komma till din bokade tid. Avbokar du tiden 24 timmar innan ditt besök slipper du betala en avgift.

Behöver du en tolk? Meddela oss i så fall i god tid före ditt besök, så bokar vi en tolk åt dig.

Under

Rehabilitering erbjuds både individuellt och i grupp. Tillsammans planerar vi din rehabilitering, som utgår från dina behov och förutsättningar.

Vanliga rehabiliteringsinsatser som erbjuds på mottagningen är:

 • Stödsamtal med fokus på att klara dig genom din behandling för cancersjukdom och hantera den livsomställning sjukdomen innebär.
 • Hjälp med ekonomiska frågor till följd av din cancersjukdom och behandling.
 • Psykologisk behandling för återfallsoro efter genomgången behandling.
 • Träning, rörlighet och anpassning av fysisk aktivitet under och efter genomgången behandling.
 • Verktyg för avspänning och stressreglering individuellt eller i grupp.
 • Hjälp med att skapa aktivitetsbalans och hitta strategier kring att hantera återgång i arbete eller cancerrelaterad trötthet.
 • Sexologisk rådgivning relaterad till följder av din behandling och sjukdom.
 • Utredning av kvarstående kognitiva besvär efter cancersjukdom, till exempel minnes- och koncentrationssvårigheter eller hjärntrötthet.

Om du har synpunkter på vården hos oss

Du kan lämna synpunkter på vården på flera olika sätt. Till exempel genom att kontakta mottagningen eller avdelningen där du fick vård eller behandling. På 1177.se kan du läsa om fler sätt att lämna synpunkter och vilket stöd du kan få.

Så lämnar du synpunkter eller klagomål på vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.