Onkologimottagning medicinsk behandling Malmö

Hitta hit

Du kan ta flera olika regionbussar och stadsbussar till busshållplatserna Södervärn eller Tandvårdshögskolan. Du kan även ta tåg till station Triangeln (södra uppgången).
Visa på karta

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du för behandling av din cancersjukdom. Behandlingen kan bestå av cytostatika, blodtransfusioner eller behandling med anti-kroppar.

Mottagning är indelad i olika team utifrån cancerdiagnos. Det är till teamets röstbrevlåda du ringer om du har frågor som rör din behandling, behandlingstider, biverkningar, recept med mera. Röstbrevlådan lyssnas av varje dag.

Om du drabbas av tillstånd som hög feber, frossa, akut smärta, andningsbesvär eller påtaglig sjukdomskänsla ringer du vårt dagjoursteam. Via telefon görs då en första bedömning av lämplig åtgärd.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Ditt besök hos oss

Kom ihåg att ta med legitimation.

Om du har fått förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss snarast möjligt eller senast 24 timmar innan. Besök som inte avbokats i tid debiteras och ingår inte i högkostnadsskyddet eller frikortet.

Om du behöver tolk meddela oss i god tid innan ditt besök så bokar vi det åt dig.

Före besöket

I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt.

Vi som jobbar här

Vi som jobbar här är sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och medicinska sekreterare.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.