Seminarium om måendet hos barn som överlevt svåra sjukdomar

Panelen under seminariet "Ni hjälpte oss att överleva men hur ska vi leva?".
Allt fler barn överlever idag svåra medicinska tillstånd, som till exempel för tidig födelse, komplexa hjärtsjukdomar och barncancer. Men vad händer sedan? Detta var temat för ett seminarium under Almedalsveckan 2023, där bland andra Katarina Hanséus, överläkare inom barnkardiologi på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet, deltog.

Under rubriken ”Ni hjälpte oss att överleva men hur ska vi leva?” arrangerade Svensk barnläkarförening i samarbete med delföreningar för neonatologi, onkologi och kardiologi, patientföreningar och NPO (nationellt programområde) barns och ungdomars hälsa under Almedalsveckan.

Under seminariet berättade patientrepresentanter om hur tiden efteråt kan vara. Många överlevare vittnar om bristande resurser och stöd i vården, förskolan och skolan.

Du kan se seminariet här: Ni hjälpte oss att överleva, men hur ska vi leva? | Almedalsveckan Play