Guch-intervention

För dig med medfött hjärtfel finns flera olika interventioner. Vissa ingrepp gör vi för att åtgärda felet, vissa för att undersöka det närmare. Vi sticker in tunna slangar i ett litet snitt i ljumsken och når fram till hjärtat via blodkärl.

Själva interventionen brukar ta mellan 1,5 och 3 timmar. Det vanligaste är att du vårdas på sjukhuset i totalt tre dagar.

Om du tar blodförtunnande medicin kan du behöva justera dosen ett par dagar innan du kommer till sjukhuset. Läs din kallelse noga, eller kontakta oss om du är osäker.

Inläggningsdagen

Dagen före interventionen blir du inlagd på sjukhuset. Du får först lämna blodprover innan du anmäler dig i receptionen på vårdavdelningen. Där får du träffa läkare och sjuksköterska som går igenom det du behöver veta inför ingreppet. Oftast får du även göra en ultraljudsundersökning av hjärtat och ibland även röntgen av hjärta och lungor. På kvällen får du tvätta dig med en bakteriedödande svamp och raka bort eventuell hårväxt i ljumskarna.

Interventionsdagen

Du får oftast inte äta eller dricka något efter midnatt. På morgonen ska du duscha igen. Du får sedan en lugnande tablett och antibiotika i dropp innan du körs till interventionssalen. Under interventionen kommer du antingen att vara vaken och få lokalbedövning eller bli sövd, beroende på vilken sorts ingrepp som ska göras. Om du ska sövas får du först andas in syrgas under ett par minuter genom en ansiktsmask. Därefter sprutas läkemedel in via en droppnål. Narkosläkare och narkossjuksköterska finns med under hela ingreppet för att se till att du mår bra.

Läkaren gör ett litet snitt i ljumsken och sticker in en tunn slang som når upp till hjärtat genom blodkärlen. Vid vissa ingrepp får du också svälja en ultraljudsslang, som ger viktig information om hjärtat under ingreppet. Detta har du i så fall informerats om innan. När interventionen är klar kommer du tillbaka till vårdavdelningen, men om du har blivit sövd får du innan dess vakna på intensivvårdsavdelningen. Du måste ligga 4-6 timmar i sängen för att undvika blödning från stickstället i ljumsken.

Dagen efter

Innan du lämnar sjukhuset kontrollerar vi ditt hjärta med ultraljud och gör ibland även röntgenundersökning av hjärta och lungor. Efter vissa ingrepp tas även blodprover dagen efter.

De flesta kan börja jobba igen 3-4 dagar efter interventionen. Om du har ett fysiskt tungt arbete kan du bli sjukskriven upp till en vecka.

Du kommer att få individuella råd om vad du ska tänka på efter ingreppet, till exempel kring fysisk aktivitet.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.