Guch-intervention

För dig med medfött hjärtfel finns flera olika interventioner. Vissa ingrepp gör vi för att åtgärda felet, vissa för att undersöka det närmare. Vi sticker in tunna slangar i ett litet snitt i ljumsken och når fram till hjärtat via blodkärl.

Själva interventionen brukar ta mellan 1,5 och 3 timmar. Det vanligaste är att du vårdas på sjukhuset i totalt tre dagar.

Om du tar blodförtunnande medicin kan du behöva justera dosen ett par dagar innan du kommer till sjukhuset. Läs din kallelse noga, eller kontakta oss om du är osäker.

Inläggningsdagen

Dagen före interventionen blir du inlagd på sjukhuset. Du får först lämna blodprover innan du anmäler dig i receptionen på vårdavdelningen. Där får du träffa läkare och sjuksköterska som går igenom det du behöver veta inför ingreppet. Oftast får du även göra en ultraljudsundersökning av hjärtat och ibland även röntgen av hjärta och lungor. På kvällen får du tvätta dig med en bakteriedödande svamp och raka bort eventuell hårväxt i ljumskarna.

Interventionsdagen

Du får oftast inte äta eller dricka något efter midnatt. På morgonen ska du duscha igen. Du får sedan en lugnande tablett och antibiotika i dropp innan du körs till interventionssalen. Under interventionen kommer du antingen att vara vaken och få lokalbedövning eller bli sövd, beroende på vilken sorts ingrepp som ska göras. Om du ska sövas får du först andas in syrgas under ett par minuter genom en ansiktsmask. Därefter sprutas läkemedel in via en droppnål. Narkosläkare och narkossjuksköterska finns med under hela ingreppet för att se till att du mår bra.

Läkaren gör ett litet snitt i ljumsken och sticker in en tunn slang som når upp till hjärtat genom blodkärlen. Vid vissa ingrepp får du också svälja en ultraljudsslang, som ger viktig information om hjärtat under ingreppet. Detta har du i så fall informerats om innan. När interventionen är klar kommer du tillbaka till vårdavdelningen, men om du har blivit sövd får du innan dess vakna på intensivvårdsavdelningen. Du måste ligga 4-6 timmar i sängen för att undvika blödning från stickstället i ljumsken.

Dagen efter

Innan du lämnar sjukhuset kontrollerar vi ditt hjärta med ultraljud och gör ibland även röntgenundersökning av hjärta och lungor. Efter vissa ingrepp tas även blodprover dagen efter.

De flesta kan börja jobba igen 3-4 dagar efter interventionen. Om du har ett fysiskt tungt arbete kan du bli sjukskriven upp till en vecka.

Du kommer att få individuella råd om vad du ska tänka på efter ingreppet, till exempel kring fysisk aktivitet.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter