Vävnadsbanken

Vävnadsbanken i Lund är unik i sitt slag. 1985 startade verksamheten med att ta hand om donerade vävnader och göra det möjligt att använda dem för att hjälpa patienter till ett bättre liv.

Varje år transplanteras över 200 patienter med donerade vävnader som har tillvaratagits hos oss. Det handlar om hörselskadade, synskadade samt svårt hjärtsjuka patienter, varav en del är barn. Vår vävnadsbank är Skandinaviens största och samarbetar med sjukhus i Sverige, Danmark och Norge.

Vi tillvaratar mänskliga vävnader (hjärtklaffar, hornhinnor, hud och hörselben) från avlidna som givit sitt godkännande. Dessa används framför allt för transplantation men kan även användas för andra medicinska ändamål.

Hjärtklaffar

Donerade hjärtklaffar kallas även homograft och används bland annat till barn med vissa komplicerade medfödda hjärtfel. Donerade klaffar har flera fördelar jämfört med klaffar som är framställda av konstgjorda material. Varje år opereras cirka 30 barn och 10-15 vuxna med homograft på Skånes universitetssjukhus.

Hornhinnor

Hornhinnan är ögats genomskinliga framvägg, som kan drabbas av ojämnheter och grumlingar. Hornhinnetransplantation innebär att delar av patientens hornhinna ersätts med en frisk hornhinna från en avliden donator. Varje år transplanteras cirka 100 patienter på Skånes universitetssjukhus.

Hörselben

Sjukdomar i mellanörat kan i värsta fall leda till att man blir nästan helt döv. Vid vissa tillstånd kan lösningen vara att transplantera hörselben (städet eller hammarens huvud) från en avliden donator. Operationen ger en betydande förbättring av hörselförmågan i 70-80 procent av fallen.

Film: Titta in på Vävnadsbanken

En film om hur Vävnadsbanken fungerar och om Christer Bengtsson, som fick synen tillbaka genom en horn-hinnetransplantation.

Vävnadsbanken gav Christer synen tillbaka

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter