Urologimottagning Malmö

Hitta hit

Du kan ta flera olika regionbussar och stadsbussar till busshållplatserna Södervärn eller Tandvårdshögskolan. Du kan även ta tåg till station Triangeln (södra uppgången).
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Vi utreder och behandlar sjukdomar i urinvägarna och i de manliga könsorganen. Vi behandlar även patienter med akuta urologiska infektioner och blödningar, sten i urinvägarna samt tillstånd där njurfunktionen hotas.

Vi är en av två nationella vårdenheter i Sverige för botande behandling av peniscancer.

Ditt besök kan ske i Lund eller Malmö vilket anges i din kallelse. All behandling som kräver kirurgi sker i Malmö.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Ditt besök hos oss

Kom ihåg att ta med legitimation.

Om du har fått förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss så snart som möjligt eller senast 24 timmar innan ditt besök. Besök som inte har avbokats i tid debiteras och ingår inte i högkostnadsskyddet eller frikortet.

Behöver du en tolk? Meddela oss i så fall i god tid före ditt besök, så bokar vi en tolk åt dig.

Före besöket

I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt.

Efter besöket

Övrig patientinfo

 • Arbetsterapeut

  Efter en sjukhusvistelse kan du behöva stöd eller hjälp för att återkomma till vardagens aktiviteter. Arbetsterapeuten hos oss utreder de behov och problem du kan få i vardagen efter, eller i samband med, en urologisk diagnos.

  Stöd och hjälp

  Tillsammans diskuterar vi kring hur din närmiljö kan stödja eller begränsa vardagen, t ex utformningen av bostaden. Arbetsterapeuten utreder och tränar din förmåga att utföra dagliga aktiviteter; förflyttningar, skötsel av personlig hygien, skötsel av hushåll och fritidsaktiviteter.  Du får också stöd och hjälp med att hitta aktiviteter som passar dig.

  Anpassning av hemmiljön

  Arbetsterapeuten deltar vid vårdplaneringar tillsammans med dig och kommunen och ger där tillsammans med dig förslag på hur din hemmiljö kan anpassas och vilka tekniska hjälpmedel du kan behöva, samt ger förslag på vilka hemtjänsts- och/eller rehabiliteringsinsatser som kan bli aktuella för dig 

  Vårt mål är att du skall komma hem till en miljö där du känner dig trygg i din vardag.  Målet för en del patienter är att återfå, förbättra eller behålla förmågan att fungera tillfredsställande i vardagslivet. För andra patienter är målet att underlätta vardagen och säkerställa en så god omvårdnad som möjligt.

  Du kan inte beställa tid direkt till arbetsterapeuten. Du kontaktas av oss när du är inneliggande på någon av våra vårdavdelningar.

 • Hemsjuksköterska

   

  Hemsjuksköterskor på urologi fungerar som en länk mellan patienten och sjukvården.  Hemma hos dig ger vi bland annat smärtbehandling, blodtransfusioner och injektioner. Vi hjälper också till med skötsel av katetrar och stomier. Du kan inte beställa tid direkt till oss hemsjuksköterskor. Vi kontaktar dig när vi fått remiss från din läkare.

   
 • Ditt besök hos våra sjukgymnaster/uroterapeuter

  På urologmottagningen består insatserna främst av bedömning och behandling av dig som besväras av urininkontinens. Exempel på andra besvär som vi behandlar är blåstömningssvårigheter, urinträngningar, och muskulära spänningstillstånd i bäckenbottenmuskulaturen.

  Du kan inte beställa tid direkt till sjukgymnast/uroterapeut. Vi kontaktar dig när vi fått remiss från din läkare.

 • Kurator

  När du drabbas av sjukdom innebär det ofta stora inre och yttre påfrestningar. De kan vara av fysisk, psykisk och social natur och kan drabba både dig som är sjuk och dina närstående. Ibland behövs stöd och råd av någon utomstående för att få hjälp att anpassa sig till en förändrad livssituation.

  Kuratorn är utbildad socionom och ansvarar för den psykosociala kompetensen på kliniken i samarbete med övriga medarbetare. Du och kuratorn arbetar tillsammans med de psykosociala problem som kan uppstå i samband med sjukdom, vård och rehabilitering. 

  Du kan inte beställa tid direkt till kuratorn. Vi kontaktar dig när vi fått remiss från din läkare.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter