Urologimottagning Malmö

Hitta hit

Du kan ta flera olika regionbussar och stadsbussar till busshållplatserna Södervärn eller Tandvårdshögskolan. Du kan även ta tåg till station Triangeln (södra uppgången).
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Vi utreder och behandlar sjukdomar i urinvägarna och i de manliga könsorganen. Vi behandlar även patienter med akuta urologiska infektioner och blödningar, sten i urinvägarna samt tillstånd där njurfunktionen hotas.

Vi är en av två nationella vårdenheter i Sverige för botande behandling av peniscancer.

Ditt besök kan ske i Lund eller Malmö. Du som behöver opereras kan i vissa fall bli kallad till ett annat sjukhus i Skåne för operation.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Ditt besök hos oss

Kom ihåg att ta med legitimation.

I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt.

Kontakta oss om du inte kan komma till din bokade tid. Avbokar du tiden 24 timmar innan ditt besök slipper du betala en avgift.

Behöver du en tolk? Meddela oss i så fall i god tid före ditt besök, så bokar vi en tolk åt dig.

Under

Vi hjälper dig som har besvär med urininkontinens, blåstömningssvårigheter, urinträngningar, och muskulära spänningstillstånd i bäckenbottenmuskulaturen.

Efter besöket

Vi hjälper dig när du har kommit hem från sjukhuset med bland annat smärtbehandling, blodtransfusioner och injektioner. Vi hjälper också till med skötsel av katetrar och stomier. Du beställer inte tid för det här, utan vi kontaktar dig när vi fått remiss från din läkare.

Du får också hjälp att undersöka de behov och problem som du kan uppleva i vardagen när du får en urologisk diagnos. Det kan till exempel vara hur din bostad är utformad. Tillsammans med dig och kommunen ger vi förslag på hur ditt hem kan anpassas samt vilka tekniska hjälpmedel och form av hemtjänsthjälp eller rehabilitering som du kan behöva. Vi kontaktar dig för att boka en tid för detta när du är inlagd på någon av våra vårdavdelningar.

Vi hjälper dig även att träna på att göra dagliga aktiviteter, förflyttningar samt sköta din personliga hygien och hushåll. Du får också hjälp med att hitta aktiviteter som passar dig.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter