Minnesmottagning specialiserad Malmö

Hitta hit

Du kan ta flera olika stadsbussar till busshållplatsen Triangeln. Du kan även ta tåg till station Triangeln (norra uppgången). Närmsta bilparkering finns i P-hus Triangeln. På gatan utanför Minnesmottagningen finns tre parkeringar för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du för att undersökas och behandlas för en misstänkt kognitiv sjukdom (demenssjukdom). Du kan till exempel ha svårigheter att minnas eller orientera dig, språkstörningar eller förändringar i personligheten. Vi ger också stöd och råd till dig och dina närstående.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

På vårdcentralen har man dessförinnan gjort en så kallad basal utredning som bland annat omfattar röntgen av hjärnan och kognitiv testning.

Ditt besök hos oss

På den här mottagningen får du som patient ha med dig en närstående vid besöket. Om du behöver ha mer än en person med dig på besöket, vänligen ring mottagningen i förväg för att stämma av.

Det går också bra att närstående deltar i besöket via röst- eller videosamtal på din egen telefon. Tänk på att andra personer inte hamnar i bild och visa hänsyn genom att ha samtalet på låg volym.

Före besöket

När vi fått en remiss kontaktar vi dig. Detta bör du ha med dig:

 • ifyllda blanketter som du fått hemskickade inför besöket
 • medicinlista där det står hur mycket du tar av medicinen
 • glasögon, hörapparat eller andra hjälpmedel som du behöver för att kunna läsa och delta i ett samtal 
 • legitimation 
 • högkostnadskort om du har sådant.

Under

Vid besöket på mottagningen får du först träffa en sköterska för bland annat blodprovstagning, blodtrycksmätning och grundläggande testning av minne och andra kognitiva funktioner (till exempel rumsuppfattning, uppmärksamhet, koncentration och språklig förmåga).

Därefter får du träffa en läkare som tillsammans med dig och gärna din närstående går igenom dina aktuella besvär och eventuell tidigare fysisk och/eller psykisk ohälsa.

Din utredning är nu påbörjad och skräddarsys just för dig. Utredningen kan bestå av en eller flera olika undersökningar, provtagningar och besök. Vid behov kan kontakt med kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut eller psykolog som finns på mottagningen inledas.

Efter besöket

När alla undersökningar är klara kallas du till ett återbesök där du får besked om eventuell diagnos och behandling, och om du skall erbjudas en tids uppföljning på minnesmottagningen eller återremitteras till din vårdcentral.

Om du har synpunkter på vården hos oss

Du kan lämna synpunkter på vården på flera olika sätt. Till exempel genom att kontakta mottagningen eller avdelningen där du fick vård eller behandling. På 1177.se kan du läsa om fler sätt att lämna synpunkter och vilket stöd du kan få.

Så lämnar du synpunkter eller klagomål på vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.