Minnesmottagning specialiserad Malmö

Hitta hit

Du kan ta flera olika stadsbussar till busshållplatsen Triangeln. Du kan även ta tåg till station Triangeln (norra uppgången). Närmsta bilparkering finns i P-hus Triangeln. På gatan utanför Minnesmottagningen finns tre parkeringar för rörelsehindrade.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du för att undersökas och behandlas för en demenssjukdom. Det kan till exempel vara Alzheimers sjukdom, blodkärlsdemens eller pannlobsdemens. Vi ger också stöd och råd till dig och dina närstående.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Ditt besök hos oss

På den här mottagningen får du som patient ha med dig närstående vid besöket. Om du behöver ha mer än en person med dig på besöket, vänligen ring mottagningen i förväg för att stämma av.

Det är viktigt att den som följer med dig på besöket är frisk och inte har några symtom som till exempel feber, hosta eller ont i halsen.

Tänk på att:

 • hålla god handhygien
 • hålla fysiskt avstånd till andra personer på mottagningen
 • gärna använda munskydd.

Det går naturligtvis också bra att närstående deltar i besöket via röst- eller videosamtal på din telefon. När ni har videosamtal är det viktigt att andra personer inte hamnar i bild. Tänk också på att visa hänsyn till de runt omkring dig genom att ha samtalet på låg volym.

Före besöket

Då vi fått en remiss kontaktar vi dig. Detta bör du ha med dig:

 • medicinlista där det står hur mycket du tar av medicinen
 • glasögon, hörapparat eller andra hjälpmedel som du behöver för att kunna läsa och delta i ett samtal 
 • legitimation 
 • högkostnadskort om du har sådant

Under

Vid det första besöket på mottagningen får du träffa en sköterska för bland annat blodprovstagning, blodtrycksmätning och grundläggande testning av minne och andra så kallade kognitiva funktioner (till exempel rumsuppfattning, uppmärksamhet, koncentration och språklig förmåga).

Ett par veckor senare får du träffa en läkare som tillsammans med dig och gärna någon av dina närstående går igenom dina aktuella besvär och eventuell tidigare fysisk och/eller psykisk ohälsa.

Din utredning är nu påbörjad och skräddarsys just för dig. Utredningen kan bestå av en eller flera olika undersökningar, provtagningar och besök. Vid behov kan kontakt med kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut eller psykolog som finns på mottagningen inledas.

Efter besöket

När alla undersökningar är klara kallas du till ett återbesök där du får besked om eventuell diagnos och behandling, och om du skall erbjudas uppföljning på minnesmottagningen eller remitteras till din vårdcentral.

På mottagningen har vi ett flertal uppföljningsprogram där du som patient följs strukturerat med årliga besök på mottagningen under en period.

Om du har synpunkter på vården hos oss

Du kan lämna synpunkter på vården på flera olika sätt. Till exempel genom att kontakta mottagningen eller avdelningen där du fick vård eller behandling. På 1177.se kan du läsa om fler sätt att lämna synpunkter och vilket stöd du kan få.

Så lämnar du synpunkter eller klagomål på vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter