Minnesmottagning specialiserad Malmö

Hitta hit

Du kan ta flera olika stadsbussar till busshållplatsen Triangeln. Du kan även ta tåg till station Triangeln (södra uppgången). Närmsta bilparkering finns i P-hus Triangeln. På gatan utanför Minnesmottagningen finns tre parkeringar för rörelsehindrade.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du för att undersökas och behandlas för en demenssjukdom. Det kan till exempel vara Alzheimers sjukdom, blodkärlsdemens eller pannlobsdemens. Vi ger också stöd och råd till dig och dina närstående.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Ditt besök hos oss

Just nu får du endast ta med dig en person vid ditt besök hos oss. Det är för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset och covid-19. Det är ytterst viktigt att både du och den du har med dig är symptomfria vid besöket.

Om covid-19 och besöksförbudet

Både du själv och dina närstående har möjlighet att kontakta oss om ni har frågor och funderingar om utredning, minnessjukdomar, omvårdnad och medicinsk behandling.

Före besöket

Då vi fått en remiss kontaktar vi dig. Detta bör du ha med dig:

  • medicinlista där det står hur mycket du tar av medicinen
  • glasögon, hörapparat eller andra hjälpmedel som du behöver för att kunna läsa och delta i ett samtal 
  • legitimation 
  • högkostnadskort om du har sådant

Under

Vid det första besöket på mottagningen får du träffa en sköterska för bland annat blodprovstagning, blodtrycksmätning och grundläggande testning av minne och andra så kallade kognitiva funktioner (till exempel rumsuppfattning, uppmärksamhet, koncentration och språklig förmåga).

Ett par veckor senare får du träffa en läkare som tillsammans med dig och gärna någon av dina närstående går igenom dina aktuella besvär och eventuell tidigare fysisk och/eller psykisk ohälsa.

Din utredning är nu påbörjad och skräddarsys just för dig. Utredningen kan bestå av en eller flera olika undersökningar, provtagningar och besök. Vid behov kan kontakt med kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut eller psykolog som finns på mottagningen inledas.

Efter besöket

När alla undersökningar är klara kallas du till ett återbesök där du får besked om eventuell diagnos och behandling, och om du skall erbjudas uppföljning på minnesmottagningen eller remitteras till din vårdcentral.

På mottagningen har vi ett flertal uppföljningsprogram där du som patient följs strukturerat med årliga besök på mottagningen under en period.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter