AT på Sus

Skånes universitetssjukhus, Sus, är Sveriges tredje största universitetssjukhus. Som AT-läkare hos oss får du en bred och spännande utbildning - på Sus bedrivs avancerad och högspecialiserad sjukvård och internationellt ledande forskning.

Du får nästan 12 000 kollegor inom 100 olika yrken och du får möta många olika grupper av patienter. Sus har ett upptagningsområde på cirka 1,7 miljoner människor och varje dag kommer 400 personer till våra två akutmottagningar i Malmö och Lund.

Sus tillhör Region Skåne. Som AT-läkare i Region Skåne blir du inbjuden att delta i ett AT-ting. AT-tinget är ett utbildningsinternat i tre dagar som är en gång per år. Under AT-tinget varvas föreläsningar och seminarier med praktiska övningar. Dessutom anordnas sociala evenemang för att knyta kontakter för framtiden.

Vill du ansöka om AT på Sus?

Det finns 64 AT-tjänster vid Sus varje år, hälften med Malmö och hälften med Lund som huvudsaklig tjänstgöringsort. Annonseringen sker två gånger per år. Hälften av tjänsterna tillsätts på våren och hälften på hösten, med start kring månadsskiftet i månaderna mars, juni, september och december. Du ansöker online på lediga jobb.

Upp till hälften av AT-tjänsterna på Sus tillsätts som forskar-AT där du har möjlighet kombinera klinisk tjänstgöring och utbildning med forskning.

Forskar-AT

Din AT på Sus

AT på Sus består av tre block: sjukhustjänstgöring, psykiatri samt allmänmedicin. Under hela din AT får du klinisk vardaglig instruktion av alla dina kollegor och du har en personlig mentor under hela din AT. Du har obligatorisk medsittning vid varje avsnitt. En grundkurs i klinisk handledning ingår också. Kursen motsvarar en veckas högskolepedagogisk utbildning och genomförs huvudsakligen idividuellt och online. Du påbörjar kursen under ditt första år, sen bestämmer du själv hur du vill fördela kursarbetet under ett halvår. Du får 24 timmar avsatt tid för att genomföra kursen inom denna tidsperiod.

Block 1: Sjukhustjänstgöring, 9 månader

Du tjänstgör inom akutsjukvård, internmedicin och kirurgi. Du har dessutom fyra veckor valfri placering inom Sus alla verksamheter. Jourtjänstgöring förekommer, varav en obligatorisk nattvecka, dock alltid tillsammans med legitimerad och erfaren kollega.

Alla AT-läkare börjar med en gemensam introduktionsvecka, som avslutas med en akutkurs. Varje tjänstgöringsavsnitt inleds sedan med en arbetsplatsintroduktion, vilken respektive verksamhet ansvarar för.

Under sjukhusavsnittet erbjuds olika utbildningar kontinuerligt, exempelvis medicin- och kirurgidagar och akutrumskurs i team. Du får klinisk handledning i grupp, kan delta i AT-luncher samt deltar i reflektionsgrupper som leds av kuratorer.

Block 2: Psykiatri, 3 månader

Du tjänstgör inom den allmänpsykiatriska verksamheten, akutpsykiatrin och psykosverksamheten. Om du har ett intresse och tidigare erfarenhet från psykiatrin kan du som har placering i Malmö också förlägga din AT till beroendecentrum eller barn- och ungdomspsykiatrin. Jourtjänstgöring förekommer, dock alltid tillsammans med legitimerad och erfaren kollega.

Under psykiatri-avsnittet får du handledning i grupp och möjlighet att delta i seminarier under ett antal halvdagar.

Block 3: Allmänmedicin, 6 månader

Din tjänstgöring är förlagd på en vårdcentral i sydvästra eller mellersta Skåne. På vårdcentralen får du arbeta med mottagningsarbete, men med anpassat schema. Du får se hur de andra i primärvården arbetar - distriktssköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer och sjuksköterskor. Någon särskild jourtjänstgöring ingår inte, men på vissa vårdcentraler förekommer kvälls- och helgtjänstgöring.

Du får en personlig handledare och du kan delta i seminarier som är speciellt riktade till AT-läkare och med ämnen aktuella för primärvårdstjänstgöringen. I slutet av din AT får du utbildning i försäkringsmedicin och sjukskrivningsprocessen.

AT med barninriktning

Två av de 64 platserna är vikta för dig som är speciellt intresserad av barnspecialiteterna. Barninriktningen i Lund innebär att halva sjukhustjänstgöringen görs inom barnmedicin, barnkirurgi och barnortopedi. I Malmö innebär den tre månader inom barnmedicin. Psykiatritjänstgöringen sker huvudsakligen inom BUP och allmänmedicin kan också bli mer barninriktad. Barninriktningen kan inte kombineras med forskar-AT och man har inga valfria veckor.

Lön

Enligt avtal har alla AT-läkare rätt att löneförhandla, både vid nyanställning och efter tolv månaders anställning, men som arbetsgivare har vi dock ett begränsat utrymme. Ingångslönen ligger för närvarande på 30 200 SEK. För disputerade ges ett påslag på 2 500 SEK. Efter tolv månaders anställning sker en löneöversyn.

Arbetstid

Ordinarie arbetstid är 07.00–21.00. Du har en obligatorisk nattjoursvecka under sjukhusavsnittet och du kan bli schemalagd kvällar och helger fram till kl. 23.00 under alla veckans dagar, dvs. även julafton.

Det nya blockschemat innebär att semester strikt kommer att förläggas under fyra veckor juni-augusti. Som AT-läkare ingår du inte i systemet med flexibel arbetstid.

Varför AT på Sus?

Inom Skånes universitetssjukhus är möjligheterna många. Här finns både bassjukvård och den mest akuta och högspecialiserade sjukvården. Utbildningen blir därmed bred. Som universitetssjukhus är vi ett forskningssjukhus och detta ger goda möjligheter för dig som är intresserad att engagera dig i olika forskningsprojekt. Vi har ett nära samarbete med Lunds universitet, vilket innebär att de flesta som arbetar på Sus har god erfarenhet av handledning och undervisning.

Skillnaden mellan att göra sin tjänstgöring på ett universitetssjukhus och ett mindre sjukhus är flera. På Sus har vi tidsmässigt en del kortare placeringar. Det ger dig möjligheten att prova på mer, men med mindre tid för fördjupning. Att arbeta på ett större sjukhus innebär också att man har många kollegor och att tempot tidvis är högt.

Efter avslutad AT-tjänstgöring

Efter avslutad AT-tjänstgöring finns det goda möjligheter till fortsatt arbete som ST-läkare på Sus. Vi har nästan samtliga förekommande specialiteter och det finns goda möjligheter till fortsatt forskning och utveckling.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter