AT på Sus

Skånes universitetssjukhus, Sus, är Sveriges tredje största universitetssjukhus. Som AT-läkare hos oss får du en bred och spännande utbildning - på Sus bedrivs avancerad och högspecialiserad sjukvård och internationellt ledande forskning.

Du får nästan 12 000 kollegor inom 100 olika yrken och du får möta många olika grupper av patienter. Sus har ett upptagningsområde på cirka 1,7 miljoner människor och varje dag kommer 400 personer till våra två akutmottagningar i Malmö och Lund.

Skillnaden mellan att göra sin tjänstgöring på ett universitetssjukhus och ett mindre sjukhus är flera. På Sus har vi tidsmässigt en del kortare placeringar. Det ger dig möjligheten att prova på mer, men med mindre tid för fördjupning. Att arbeta på ett större sjukhus innebär också att man har många kollegor och att tempot tidvis är högt.

Vi har ett nära samarbete med Lunds universitet, vilket innebär att de flesta som arbetar på Sus har god erfarenhet av handledning och undervisning. Som AT-läkare erbjuds tre olika AT - ordinär AT, barn-AT eller forskar-AT.

Efter avslutad AT-tjänstgöring finns det goda möjligheter till fortsatt arbete som ST-läkare. Vi har nästan samtliga förekommande specialiteter och det finns goda möjligheter till fortsatt forskning och utveckling.

Tre olika AT

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter