AT på Sus

Skånes universitetssjukhus, Sus, är Sveriges tredje största universitetssjukhus. Som AT-läkare hos oss får du en bred och spännande utbildning. På Sus bedrivs avancerad och högspecialiserad sjukvård och internationellt ledande forskning. Eftersom det är ett universitetssjukhus står förstås även handledning i fokus.

Du får nästan 12 000 kollegor inom 100 olika yrken och du får möta många olika grupper av patienter. Sus, som finns i både Lund och Malmö, är ett av Region Skånes åtta sjukhus.  Varje dag kommer 500 personer till våra två akutmottagningar, 25 barn föds, 2500 studenter utbildas och 5 vetenskapliga artiklar publiceras.

Skillnaderna mellan att göra sin tjänstgöring på ett universitetssjukhus och ett mindre sjukhus är flera. På Sus behövs en del kortare placeringar för att kunna uppnå AT-målen. Det ger dig möjligheten att prova på mer, men med mindre tid för fördjupning. Att arbeta på ett större sjukhus innebär också att du har många kollegor och att tempot tidvis är högt. I gengäld är du aldrig ensam med svåra beslut eller när du arbetar jourtid.

Vi har ett nära samarbete med Lunds universitet, vilket innebär att de flesta som arbetar på Sus har god erfarenhet av handledning och undervisning. Som AT-läkare erbjuds tre olika AT - ordinär AT, barn-AT eller forskar-AT.

Efter avslutad AT-tjänstgöring finns det goda möjligheter till fortsatt arbete som ST-läkare. Vi har nästan samtliga förekommande specialiteter och det finns goda möjligheter till fortsatt forskning och utveckling.

Tre olika AT

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.