Reproduktionsmottagning Malmö

Hitta hit

Du kan ta stadsbuss till busshållplats Malmö Ubåtshallen.

Hitta på plats

Du hittar oss på våningsplan 5.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du för att undersöka ofrivillig barnlöshet, analysera sperma eller för att få hjälp med assisterad befruktning. Assisterad befruktning kan göras med IVF-behandling, insemination och ägg- och spermadonation. Vi undersöker och behandlar även problem med erektion, hormonstörningar och kromosomstörningar.

Du kommer också hit om du ska göra en könskorrigering och få hormonbehandling, eller om du ska behandlas för cancer och därför vill frysa ner spermier, ägg och äggstockar.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Du kan även söka vård genom att skicka in en remiss som du har skrivit själv, en så kallad egen vårdbegäran, via vår e-tjänst. Du kan även ringa till oss för att få mer information.

När remissen kommer hit registreras den i din journal och bedöms av en läkare. Om du är aktuell för behandling hos oss ställs du i kö och får sedan en kallelse hemskickad. Om du inte är aktuell, går remissen tillbaka till dig eller din läkare.

Hormonbehandling vid könskorrigering kräver remiss från psykiatrisk utredare på könsidentitetsmottagning.

Kontakt via e-tjänster

Tänk på att mycket av kontakten med oss sker via e-tjänsterna på 1177.se. Det är därför viktigt att du har tillgång till e-legitimation.

Så här gör du för att logga in i e-tjänsterna.

Ditt besök hos oss

Kom ihåg att ta med legitimation. Det kan exempelvis vara ett körkort, pass eller nationellt id-kort. Digitalt id-kort i mobiltelefon är ännu inte godkänt som id-handling i Region Skåne.

Ta också med en lista över de mediciner som du tar och eventuellt högkostnadskort eller frikort.

I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt. Läs noga vad som gäller inför ditt besök.

Ska du besöka oss för en IVF-behandling får du inte ha parfym eller några andra starka dofter på dig. Detta då äggen är känsliga och kan påverkas negativt av starta dofter. 

Kontakta oss om du inte kan komma till din bokade tid. Avbokar du tiden 24 timmar innan ditt besök slipper du betala en avgift.

Behöver du en tolk? Meddela oss i så fall i god tid före ditt besök, så bokar vi en tolk åt dig.

Under

Kom 15 minuter innan utsatt tid och anmäl ditt besök i receptionen.

Efter besöket

I samband med att du åker hem får du information om uppföljning.

Tänk på att de flesta av våra mediciner inte är lagerförda på apotek. Det kan därför dröja ett par dagar innan du får hem dem. Vi har avtal med apoteket på sjukhusområdet som garanterar att våra mediciner alltid finns i lager där.

Övrig information

Om du/ni inte kvalificerar till offentligt finansierad assisterad befruktning, till exempel om ni redan har ett gemensamt barn,  finns det ibland möjlighet att betala för behandlingar.

 • Insemination med donerade spermier 22 000 kronor
 • IVF med donerade spermier 53 000 kronor
 • IVF med donerade spermier och äggceller 93 000 kronor
 • Frystransfer 16 000 kronor
 • Spermaanalys (antal, rörlighet, utseende) inkl. intyg och telefonsamtal om svaret av läkare 4 500 kronor
 • SCSA inkl telefonsamtal 5 000 kronor
 • Privat fertilitetsbevarande åtgärd, nedfrysning av spermier 17 000 kronor
 • Privat fertilitetsbevarande åtgärd, nedfrysning av äggceller 17 000 kronor
 • Privat fertilitetsbevarande åtgärd, nedfrysning av embryo (befruktade äggceller) 30 000 kronor

Avgift för frysförvaring av syskonembryo

Från och med januari 2023 införs en kostnad för fortsatt förvaring av de frysta embryo som tillkommit i samband med tidigare behandling där barn har fötts. Vid frysförvaring av embryo på Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC), tänkta för framtida syskonbehandling, kommer du/ni att debiteras en avgift på 2 000 kronor per år. Avgiften gäller oavsett antal nedfrysta embryo, med start kalenderåret efter att ditt/ert barn är fött. Avgiften kommer inte att tas ut retroaktivt, det vill säga debitering sker först från och med år 2023.

Vi skickar ut information via 1177 till alla patienter som har syskonembryon förvarade på RMC. Vi vill gärna veta hur du/ni önskar disponera dina/era embryo och det åligger dig/er att återkoppla till RMC via 1177:s e-tjänst. Informationen skickas även till en eventuell partner, så det är viktigt att i en parrelation vara överens om hur man vill göra med sina nedfrysta embryo samt att båda återkopplar till RMC via e-tjänsten.

 • Spermiedonation: 600 kronor
 • Äggdonation: 12 000 kronor

Vill du donera ägg eller spermier?

Att donera ägg och spermier (1177.se)

Du som kommer till oss för fertilitetsutredning kommer bli erbjuden möjligheten att delta i en forskningsstudien RUBIC. Resultaten bidrar till insikter som kan hjälpa till att förhindra infertilitet hos människor i framtiden.

Film om forskningsstudien RUBIC

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.