Fertilitetsbevaring genom nedfrysning av ägg eller embryon

Cancerbehandling kan i värsta fall ge infertilitet hos kvinnor. Vi erbjuder därför möjlighet att frysa ner obefruktade ägg eller befruktade ägg (embryon) för att hjälpa cancerdrabbade att senare i livet försöka bli gravida.
Denna behandling är aktuell om det är minst 14-16 dagar till planerad cytostatikabehandling.

 

Även en kort tids behandling med cytostatika eller strålning kan förstöra äggstocken/äggen och därför är det viktigt att göra fertilitetsbevarande åtgärder innan du påbörjar en cancerbehandling.

Beroende på vad som passar din situation bäst kan det bli aktuellt med nedfrysning av obefruktade ägg, alternativt befruktade ägg (embryon).

Obefruktade ägg kan frysas i obegränsad tid och chansen att cellerna överlever upptiningen är god. Befruktade ägg har en frystid på fem år (kan förlängas med ett år i taget). Chansen till överlevnad vid upptining är mycket god. Ägaren till obefruktade ägg är kvinnan medan befruktade ägg ägs av paret tillsammans.

Kommer du med din partner kan du även välja att frysa hälften av äggen obefruktade och hälften befruktade med spermier från din partner. När du kommer hit erbjuds du ett samtal med en gynekolog som ger dig mer djupgående information om hur själva nedfrysningen av äggen går till och om framtida möjligheter att kunna få egna barn.

Vi tar också ett blodprov för analys av könshormonhalten, som också kan påverkas av behandlingen.

Har du drabbats av bröstcancer kommer du förbehandlas med mediciner som hämmar östrogenproduktionen under två dagar innan du börjar din hormonbehandling.

Fertilitetsbevaring genom nedfrysning av ägg eller embryon görs endast om det är medicinskt motiverat. Vi kan inte erbjuda nedfrysning av sociala skäl.

Dina äggstockar behöver stimuleras med hormoner för att få ut ett flertal ägg för nedfrysning. Hormonbehandlingen, som är individuellt anpassad till dig, kan starta när som helst under din menstruationscykel, även vid menstruation.

Sju dagar efter startad hormonstimulering med sprutor görs det en vaginal ultraljudsundersökning för att kontrollera effekten av behandlingen och utvärdera om vi har fått önskad utveckling.

I de flesta fall görs ytterligare ett ultraljud för att kunna bestämma när ägguttagningen ska ske.

För de flesta sker ägguttagningen 12 till 16 dagar efter att man har startat med hormonstimuleringen. Exakt tidpunkt kan inte bestämmas förrän två till tre dagar före. Det är storleken på äggblåsorna och eventuella hormonprover som visar när uttaget ska ske.

35 timmar före ägguttagningen ska du ta en särskild hormonspruta som gör att äggen mognar. Observera att denna spruta ska förvaras i kylskåp fram tills användning.

På ägguttagningsdagen kan du ta med dig någon som kan hålla dig sällskap om du vill. Först får du smärtstillande och eventuellt lugnande i tab­lettform. Inför äggplocket ger vi ytterligare smärtlindring och lugnande som injektion. Härefter ges lokalbedövning.

De flesta upplever ägguttagningen som helt odramatisk. Din medföljare är med hela tiden, det är dämpat ljus och musik och vi leder er genom behandlingen.

Ägguttagningen sker med hjälp av en ultraljudsstav i slidan. En kanyl förs upp genom slidväggen direkt in i äggblåsan, varifrån äggblåsevätskan kan sugas ut. Det görs i båda äggstockarna tills alla äggblåsorna är tomma.

Du kan själv följa med i processen via en skärm och se de ägg som man hittar.

Efter ägguttagningen, som normalt tar cirka 15 minuter, ska du vila dig i en timme innan du kan åka hem.

Du som lämnar ägg/embryon för nedfrysning erbjuds en kontroll cirka ett år efter avslutad sjukdomsbehandling. Syftet är att kontrollera halten av könshormoner och diskutera framtida möjligheter till graviditet. Du tar själv kontakt när det är aktuellt.

Hur lång tid efter cancerbehandlingen som man ska vänta med att försöka bli gravid beror på flera faktorer och ska bedömas tillsammans med läkaren som behandlar dig.

Beroende på resultaten av de undersökningar som har gjorts i samband med nedfrysningen och ettårskontrollen, får du råd om dina möjligheter att få barn och om du eventuellt behöver ta hormontillskott.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.