Provrörsbefruktning (IVF) med donerade ägg

Om kvinnan inte har fungerande ägg kan en IVF-behandling med donerade ägg göra det möjligt att bli gravid. Då befruktas ägg från en donator med mannens spermier och sedan läggs det befruktade ägget i den mottagande kvinnans livmoder.

Behandlingen är en parbehandling som två personer går igenom tillsammans. Därför vill vi att partnern deltar så mycket som möjligt. Vid ägguttag och återföring är det ett krav att partnern är med.

För att öka chanserna till graviditet är det obligatoriskt att ni ser filmen "IVF-skolan" före det första läkarbesöket. Filmen hjälper till att förbereda er inför er kommande behandling.

IVF-skolan – Er guide inför behandlingen

Efter att ni har sett filmen följer ett läkar- och sjuksköterskebesök som består av:

 • Samtal med en läkare som ger svar på era spermaprov, blodprov inklusive smittprov samt ordinerar behandlingen.
 • Vaginal ultraljudsundersökning och gynekologisk undersökning. Det går bra att göra undersökningen även under menstruation.
 • Eventuellt spermaprov.
 • Samtal med donatorkoordinator/sjuksköterska som planerar behandlingen och informerar om rådande lagstiftning.
 • Samtal med psykolog.

Under besöket har ni också möjlighet att ställa frågor.

Innan själva IVF-behandlingen startas ska blodprover tas och det ska också finnas svar på ett cellprov från livmoderhalsen, som inte är äldre än tre år. Uppgifter om vilka prover som gäller står i kallelsen som skickas hem.

En IVF-behandling går inte att planera till exakta dagar, utan beror på hur kroppen reagerar på hormonerna. Därför måste ni vara tillgängliga under behandlingsperioden och inte planera in resor eller annat just då.

Sjukdom med feber kan ha negativ påverkan på kvaliteten på mannens sperma. Ni ska därför informera personalen om mannen har haft en febersjukdom sex till åtta veckor före behandlingen. Likaså ska ni informera om eventuell medicinering.

Behandlingssteg

Om kvinnan inte har fungerande äggstockar har hon oftast inte heller spontana menstruationscykler. Då kan vi skapa en cykel där livmoderslemhinnan blir mottaglig för embryot med hjälp av hormoner.

Hormonstimuleringen är individuellt anpassad. När behandlingen på­börjas går vi igenom hur stimuleringen ska genomföras i ert fall.

Samma dag som äggen tas ut från donatorn ska mannen lämna ett spermaprov som ska användas till befruktning av äggen. För att få bästa möjliga resultat bör mannen ha sädesutlösning mellan två och fyra dygn innan provtagningen.

Det är viktigt att skilja celler och sädesvätska snabbt eftersom vätskan innehåller ämnen som kan försvåra befruktningen. Vi vill därför att spermaprovet görs hos oss. Glöm inte att ta med legitimation.

Spermierna ska snabbt prepareras innan de blandas med äggen. Prepareringen är bland annat till för att välja ut de spermier som rör sig bäst. Genom centrifugeringen isoleras de mest rörliga spermierna och används till inseminationen av äggen.

De uttagna äggen förvaras i en näringsvätska och temperaturen hålls på 37 grader. Två till fem timmar efter att äggen är utplockade är de klara för befruktning. Befruktningen kan göras på två sätt:

 1. Vid vanlig insemination ges cirka 150 000 spermier till äggen. En enda spermie hittar själv vägen in till ägget.
 2. Vid mikroinjektion (ICSI) väljer man ut en enskild spermie, som förs in i ägget med hjälp av en tunn glaspipett.

Om äggen har blivit befruktade, så ser vi detta dagen efter ägguttagningen som två kärnor i själva ägget (pronuclei). Den ena kärnan kommer då från ägget och den andra från spermien. Kärnorna, som innehåller kromosomer, har ännu inte smält samman, vilket de gör inom loppet av några timmar. Vid sammansmältningen avslutas be­fruktningen. I genomsnitt befruktas cir­ka 60-70 procent av äggen.

Dagen efter donatorns ägguttag ringer laboratoriet för att informera om några ägg har befruktats, och i så fall hur många. Ibland händer det att äggen är befruktade men inte delar sig eller har stannat i sin utveckling. I sådana fall sker ingen insättning av ägg.

Insättning av embryot sker två till fem dagar efter ägguttagningen. Den exakta tid­punkten avtalas individuellt med varje en­skilt par. Embryot som ska sättas in väljs ut i laboratoriet utifrån noga fastställda kvalitetskrav.

Insättningen är oftast helt utan obehag för kvinnan. Embryot förs in i själva livmodern genom livmoderhalsen med hjälp av en tunn plastkateter.

Kvinnan bör ha en full urinblåsa vid behandlingen för att underlätta återförandet. Kvinnan uppmanas att dricka ungefär fem deciliter cirka en timme före den utsatta tiden och tömma urinblåsan först efter insättningen.

I vissa situationer kan två embryon sättas in. Eventuella resterande embryon kan frysas ned och bevaras frysta maximalt tio år.

När embryot är insatt i livmodern kan kvinnan åka hem. Under de närmaste 17 dagarna fortsätter hormonbehandlingen för att skapa en optimal miljö för embryot att utveckla sig i och för att fastna i livmoderslemhinnan.

Efter 17 dagar använder ni kvinnans morgonurin på ett graviditetstest för att avgöra om hon är gravid. Dagen då ägget blev befruktat räknas som dag 0.

När ni har fått resultatet meddelar ni oss på reproduktionsmottagningen via våra e-tjänster. Hormonbehandlingen fortsätter om kvinnan är gravid fram till första graviditetsultraljudet.

Om det är medicinskt motiverat, kan totalt tre tillfällen med fertilisering med partnerns spermier vid äggdonation genomföras. Ni har också rätt till återföring av samtliga dugliga, frysförvarade embryon som blev till under befruktningen. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.