Barnlöshetsutredning

Barnlöshetsutredning, även kallat fertilitetsutredning, är till för olikkönade par som har försökt uppnå graviditet utan att lyckas. Vi utreder era möjligheter att få barn och planerar en eventuell behandling.

Besöket på reproduktionsmottagningen tar ungefär en timme. 

Vem kan söka utredning?  

För att få genomföra en barnlöshetsutredning hos Reproduktionsmottagning Malmö måste ni:

 • Ha försökt uppnå graviditet genom regelbundna samlag, två till tre gånger i veckan, under minst tolv månader. Har försöken resulterat i en graviditet som inte fullföljts, det vill säga missfall eller abort, kan ni tidigast söka tolv månader efter den första mensen efter graviditeten.

 • Skicka in er vårdbegäran så att den är hos oss innan kvinnans 39-årsdag och mannens 55-årsdag. En eventuell framtida fertilitetsbehandling (insemination eller provrörsbefruktning) som är offentligt finansierad ska starta innan kvinnans 40-årsdag och mannen 56-årsdag.

Vi kan inte erbjuda er barnlöshetsutredning om:

 • Ni har gemensamma barn sedan tidigare. Adopterade barn räknas till gemensamma. Däremot kan ni söka om ni har barn på vart sitt håll från tidigare relationer.

 • Någon av er har genomgått en frivillig sterilisering.

Såhär anmäler ni intresse för utredningen

Du och din partner loggar in var för sig på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Fyll i var sin egen vårdbegäran digitalt och skicka in den vid samma tillfälle.

Lämna prover

När vi tagit emot er ansökan skickar vi hem provtagningsremisser för att du som kvinna ska kunna lämna blodprov och du som man lämna spermaprov. Blodprov kan lämnas på sjukhusets provtagningsenheter på valfri ort eller på din vårdcentral. Du kan boka tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Provtagning Malmö

Provtagning Lund

Spermaprovsinlämning görs på Reproduktionsmottagning Malmö och bokas via e-tjänsterna. De två proverna ska lämnas med 14 dagars mellanrum. För att uppnå bästa möjliga resultat ska man haft sädesutlösning mellan två till fyra dygn före provtagningen. Därefter bör man inte haft sädesutlösning förrän provet tas på mottagningen.

Läs mer och se vår film om att lämna spermaprov här:

Spermaprov

Forskningsstudie

Ni kommer i samma utskick som provtagningsremisserna också få information om möjligheten att delta i en forskningsstudie. Resultaten bidrar till insikter som kan hjälpa till att förhindra infertilitet hos människor i framtiden. Ni kommer också att bli uppringda av forskningspersonalen för att få mer information om studien. Att vara med i studien innebär inte några extra besök.

Läs mer om studien på rubic.nu och se filmen längst ner på den här sidan.

Vill du delta i studien ska du lämna ett elektroniskt samtycke. Detta görs via 1177 Vårdguidens e-tjänster under e-tjänsten "Reprounion".

Meddela oss när alla prover är tagna

En av er måste återkoppla till oss via e-tjänsten "Utredning - Provtagning klar inför parmottagningen" när ni lämnat samtliga prover.

Vårdgarantin gäller för väntetiden och ni kommer att kallas senast inom 90 dagar för ett mottagningsbesök.

Har vi inte fått någon återkoppling inom två månader att alla prover är tagna, avslutas ni automatiskt från vår bevakning och får inte kallelse till besök.

Ni får träffa var sin läkare. Du som kvinna träffar en gynekolog och du som man träffar en androlog. Ni går först igenom resultaten av lämnade prover. Därefter gör läkarna en fysisk undersökning av er båda.

Gynekologen kollar om livmoder och äggstockar fungerar som de ska. Hen kollar på blodprovsresultatet och genomför en gynekologisk undersökning och ett gynekologiskt ultraljud på dig. Det spelar ingen roll om du har menstruation vid undersökningen.

Andrologen har ett samtal med mannen och lämnar resultatet av spermaproven. Därefter genomför vi en fysisk undersökning och en ultraljudsscanning av testiklarna.

I slutet av besöket samlas du, din partner och era respektive läkare för en utvärdering av er fertilitet.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen kan ni som patienter ha önskemål angående vårdpersonal, men inte ställa krav på vårdpersonalens kön, etniska ursprung eller religion.

Ni kan behöva göra kompletterande undersökningar. Efteråt föreslår vi och pratar om den behandling som passar er bäst. Ibland kan chanserna att få barn på egen hand bedömas som så höga att vi vill avvakta med fertilitetsbehandlingen. Ni får då fortsätta försöka lite till på egen hand.

Leder utredningen till att det finns behov av assisterad befruktning (insemination eller provrörsbefruktning) kommer det behövas ytterligare undersökningar och kontroll av smittprov. Ett smittprov är ett blodprov som visar om du har hepatit B och C (gulsot), HIV, HTLV eller syfilis.

Krav för assisterad befruktning

Innan ni kan bli aktuella för assisterad befruktning som är offentligt finansierad måste ni uppfylla vissa krav. I detta ingår följande:

 • Ni behöver vara folkbokförda på samma adress vid tidpunkten då ni sätts upp på väntelistan samt under tiden behandlingar pågår.

 • Kvinnans BMI måste vara mellan 18-30. Om du idag har ett BMI som ligger mellan 31-34 måste du gå ner minst 10% av din nuvarande vikt.

 • Ni båda måste ha varit rökfria under minst tre månader före start av behandling och under hela behandlingsperioden. Detta gäller även e-cigaretter och vattenpipa.

Du kan läsa mer om riktlinjerna för assisterad befruktning här:

Regional riktlinje för assisterad befruktning

Se filmen om forskningsstudien RUBIC

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.