Insemination med donerade spermier

Ensamstående kvinnor, kvinnor i samkönade förhållanden eller par där mannens sädesceller inte fungerar eller har anlag för ärftlig sjukdom, kan få hjälp att bli gravida genom insemination med donerade spermier.

Efter menstruation dröjer det cirka två till tre veckor till inseminationen. 17 dagar senare är det dags att ta ett graviditetstest.

Totalt sex offentligt finansierade behandlingar erbjuds om det är medicinskt motiverat. Om kvinnan inte blir gravid efter fyra försök med donatorinsemination, kan det finnas möjlighet till IVF-behandling (provrörsbefruktning) med donatorsperma.

Om ni gör insemination i en parrelation ska partnern vara med så mycket som möjligt. Ett krav är att partnern är med vid inseminationstillfället. Gör du insemination som ensamstående kvinna är du välkommen att ta med en närstående, men det är inget krav.

En sådan här behandling går inte att planera till exakta dagar, utan beror på hur kroppen reagerar på hormonerna. Därför måste du eller ni vara tillgängliga under behandlingsperioden och inte planera in resor eller annat just då.

Anti-inflammatoriska preparat som tillhör den så kallade NSAID-gruppen bör inte användas i samband med inseminationsbehandlingar.

I god tid innan menstruation hämtar du/ni ut de mediciner som skrivits ut genom elektroniskt recept på apoteket.

Vid kraftig förkylning eller feber måste hormonstimulering och inseminationsbehandling vänta.

Inseminationsbehandling som inte är offentligt finansierad

Inseminationsbehandling med donerade spermier i privat regi kan endast erbjudas om man planerar syskonbehandling med en tidigare använd donator som finns tillgänglig.

När kvinnan får sin menstruation ringer du/ni och meddelar detta. En tid för ultraljudsundersökning bokas in på cykeldag 10, 11 eller 12. Ska kvinnan behandlas med hormonstimulerande läkemedel ska du/ni ringa i god tid innan menstruationsstart.

Vaginal ultraljudsundersökning görs på cykeldag 10, 11 eller 12 och då undersöks livmoderslemhinnans tjocklek och antal äggblåsor (folliklar).

Ta med ägglossningssprutan, som annars alltid ska vara i kylen, till undersökningen. Förvara den gärna i en liten kylväska om det är varmt ute. När ultraljudet visar att det finns en ledande äggblåsa (eller maximalt två) är det dags att ta sprutan.

På själva inseminationsdagen ska ni båda medverka om ni gör parbehandling. Ta med legitimation.

En tunn kateter förs genom livmodermunnen in i livmodern. De preparerade spermierna sprutas in i livmodern och sprids till äggledarna. Behandlingen gör inte ont.

17 dagar efter inseminationen gör kvinnan ett graviditetstest. Inseminationsdagen räknas som dag 1.

Även om kvinnan får en liten blödning kan graviditetstestet vara positivt. Då är det viktigt att få klarhet i om det är en normal graviditet, tidig abort eller en graviditet utanför livmodern. Lämna besked om resultatet på graviditetstestet till oss via e-tjänsterna på 1177.se.

Om graviditetstestet är positivt får du/ni tid för ultraljudsundersökning cirka tre veckor senare för att bekräfta att graviditeten fortlöper normalt.

Chansen att bli gravid vid donatorinsemination är cirka 17 procent per menstruationscykel. Det är flera olika faktorer som påverkar en kvinnas fertilitet, framför allt kvinnans ålder.

Om graviditetstestet är negativt planerar vi för fortsatt behandling så fort som möjligt om du/ni önskar det. Av olika anledningar kan det ibland vara en väntetid på någon eller några månader.

Om IVF-behandling resulterar i embryon av god kvalitet kan dessa frysförvaras. Det finns ingen gräns för antal återförande av frysförvarade embryon. Embryona kan återföras fram till den behandlade kvinnans 45-årsdag.

Om ägguttag leder till att alla ägg fryses obefruktade erbjuds motsvarande behandling med upptining och befruktning av dessa ägg.

Det är viktigt att känna till att precis som vid de flesta medicinska behandlingar kan det uppstå biverkningar om du använder hormoner, men i regel är de svaga och övergående.

Biverkningar är symtom på förhöjda hormonnivåer som är en konsekvens vid stimulering. Symtomen är samma som man kan ha vid normala menstruationscykler: illamående, tyngdkänsla i underlivet, spänningar i brösten och huvudvärk.

I sällsynta fall kan överstimulering uppstå, det vill säga när flera äggblåsor (folliklar) utvecklas samtidigt. Detta kan leda till flerbördsgraviditet. Symtom är smärta i buken, förstorat bukomfång, trötthet och andfåddhet. Vid dessa symtom ska ni uppsöka kvinnosjukvården.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.