Insemination med donerade spermier

Kvinnor i samkönade förhållanden eller par där mannens sädesceller inte fungerar, kan få hjälp att bli gravida genom insemination med donerade spermier. Om mannen har anlag för allvarlig ärftlig sjukdom kan behandlingen också bli aktuell.

Efter menstruation dröjer det cirka två till tre veckor till inseminationen. 17 dagar senare är det dags att ta ett graviditetstest.

Vid donatorinsemination krävs att kvinnan som ska behandlas har fri passage i äggledarna. Du som kvinna ska därför vara undersökt med vaginalt ultraljud sedan tidigare.

Insemination är en parbehandling, partnern ska vara med på så mycket som möjligt. Ett krav är att partnern är med vid inseminationstillfället.

En sådan här behandling går inte att planera till exakta dagar, utan beror på hur kroppen reagerar på hormonerna. Därför måste ni vara tillgängliga under behandlingsperioden och inte planera in resor eller annat just då.

Anti-inflammatoriska preparat som tillhör den så kallade NSAID-gruppen bör inte användas i samband med inseminationsbehandlingar.

I god tid innan kvinnan får sin menstruation hämtar ni ut de mediciner ni har fått på elektroniskt recept.

Vid kraftig förkylning eller feber måste hormonstimulering och inseminationsbehandling vänta.

Det är viktigt att känna till att precis som vid de flesta medicinska behandlingar kan det uppstå biverkningar om du använder hormoner, men i regel är de svaga och övergående.

Biverkningar är symptomen på förhöjda hormonnivåer som är en konsekvens vid stimulering. Symptomen är samma som man kan ha vid normala menstruationscykler: illamående, tyngdkänsla i underlivet, spänningar i brösten och huvudvärk.

I sällsynta fall kan överstimulering uppstå, det vill säga när flera äggblåsor (folliklar) utvecklas samtidigt. Detta kan leda till flerbördsgraviditet. Symptom är smärta i buken, förstorat bukomfång, trötthet och andfåddhet. Vid dessa symptom ska ni uppsöka kvinnosjukvården.

När kvinnan får sin menstruation ringer ni och meddelar detta. Ni kommer då att få en tid för ultraljudsundersökning på cykeldag 10, 11 eller 12. Ska kvinnan behandlas med hormonstimulerande läkemedel ska ni ringa i god tid innan menstruationsstart.

Vaginal ultraljudsundersökning görs på cykeldag 10, 11 eller 12 och då undersöks livmoderslemhinnans tjocklek och antal äggblåsor (folliklar).

Ta med ägglossningssprutan, som annars alltid ska vara i kylen, till undersökningen. Förvara den gärna i en liten kylväska om det är varmt ute. När ultraljudet visar att det finns en ledande äggblåsa (eller maximalt två) är det dags att ta sprutan.

På själva inseminationsdagen ska ni båda medverka. Ta med legitimation.

En tunn kateter förs genom livmodersmunnen in i livmodern. De preparerade spermierna sprutas in i livmodern och sprids till äggledarna. Behandlingen är smärtfri.

17 dagar efter inseminationen gör kvinnan ett graviditetstest. Inseminationsdagen räknas som dag 1.

Även om kvinnan får en liten blödning kan graviditetstestet vara positivt. Då är det viktigt att få klarhet i om det är en normal graviditet, tidig abort eller en graviditet utanför livmodern. Lämna besked om utfallet till oss via e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden.

Om graviditetstestet är positivt får ni tid för ultraljudsundersökning cirka tre veckor senare för att bekräfta att graviditeten fortlöper normalt.

Chansen att bli gravid vid donatorinsemination är cirka 17 procent per menstruationscykel. Det är flera olika faktorer som påverkar en kvinnas fertilitet, framför allt kvinnans ålder.  

Om graviditetstestet är negativt planerar vi för fortsatt behandling så fort som möjligt om ni önskar det. Av olika anledningar kan det ibland vara en väntetid på någon eller några månader.

Totalt sex offentligt finansierade behandlingar erbjuds om det är medicinskt motiverat. Om kvinnan inte blir gravid efter fyra försök med donatorinsemination, kan det finnas möjlighet till IVF-behandling (provrörsbefruktning) med donatorsperma.

Om IVF-behandling resulterar i embryon av god kvalitet kan dessa frysförvaras. Det finns ingen gräns för antal återförande av frysförvarade embryon. Embryona kan återföras fram till den behandlade kvinnans 45-årsdag.

Om ägguttag leder till att alla ägg fryses obefruktade erbjuds motsvarande behandling med upptining och befruktning av dessa ägg.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter