Insemination med partnerns spermier

Insemination med partnerns preparerade spermier är en av de enklaste behandlingarna för ofrivillig barnlöshet. Det krävs att kvinnan har fri passage i äggledarna och att mannens spermier håller tillräcklig kvalitet.

Efter menstruation dröjer det cirka två-tre veckor till inseminationen. 17 dagar senare är det dags att ta ett graviditetstest.

Insemination är en parbehandling så partnern ska vara med så mycket som möjligt. Ett krav är att partnern är med vid inseminationstillfället.

Vid ert första läkarbesök kommer vi bedöma om kvinnan är i behov av en lätt hormonell stimulering av ägglossningen eller om behandlingen ska ske ostimulerat.

Sådana här behandlingar går inte att planera till exakta dagar, utan beror på hur kroppen reagerar på hormonerna eller när kvinnan har ägglossning. Därför måste ni vara tillgängliga under behandlingsperioden och inte planera in resor eller annat just då.

Är kvinnan planerad för behandling med hormoner önskar vi att ni i god tid innan menstruation hämtar ut de mediciner ni har fått på elektroniskt recept.

Anti-inflammatoriska preparat som tillhör den så kallade NSAID-gruppen bör inte användas i samband med inseminationsbehandlingar.

Vid kraftig förkylning eller feber måste hormonstimulering och inseminationsbehandling vänta.

Det är viktigt att känna till att precis som vid de flesta medicinska behandlingar kan det uppstå biverkningar om du använder hormoner, men i regel är de svaga och övergående.

Biverkningar är symtom på förhöjda hormonnivåer som är en konsekvens vid stimulering. Symtomen är samma som man kan ha vid normala menstruationscykler: illamående, tyngdkänsla i underlivet, spänningar i brösten och huvudvärk.

I sällsynta fall kan överstimulering uppstå, det vill säga när flera äggblåsor (folliklar) utvecklas samtidigt. Detta kan leda till flerbördsgraviditet. Symtom är smärta i buken, förstorat bukomfång, trötthet och andfåddhet. Vid dessa symtom ska ni uppsöka kvinnosjukvården.

I en ostimulerad cykel kontaktar ni oss i samband med menstruation och får information om när kvinnan ska börja med ägglossningstickor. Vid omslag på stickan kontaktar ni oss för att planera inseminationsdag.

I en stimulerad cykel med hormoner kontaktar ni oss för besked när kvinnan ska börja med injektioner och när ni ska komma för en ultraljudsundersökning på cykeldag 10, 11 eller 12. Ibland får ni upprepa ultraljudsundersökningen.

Ta med ägglossningssprutan, som annars alltid ska vara i kylen, till ultraljudsundersökningen. Förvara den gärna i en liten kylväska om det är varmt ute. När ultraljudet visar att det finns en ledande äggblåsa (eller maximalt två) är det dags att ta sprutan.

På själva inseminationsdagen ska ni båda medverka. Ta med legitimation.

Mannen får lämna ett spermaprov i ett av våra provlämningsrum på mottagningen. Spermaprovet prepareras sedan för insemination. För att uppnå bästa resultat bör mannen ha sädesuttömning mellan två och fyra dygn innan provtagningen.

Kvinnan får en tid för insemination två timmar senare. En tunn kateter förs genom livmodermunnen in i livmodern. De preparerade spermierna sprutas in i livmodern och sprids till äggledarna. Behandlingen är smärtfri.

Efter inseminationen bör ni ha samlag tre dagar i rad.

17 dagar efter inseminationen gör kvinnan ett graviditetstest. Inseminationsdagen räknas som dag 1.

Även om kvinnan får en liten blödning kan graviditetstestet vara positivt. Då är det viktigt att få klarhet i om det är en normal graviditet, tidig abort eller en graviditet utanför livmodern. Lämna besked om resultatet på graviditetstestet till oss via e-tjänsterna på 1177.se.

Om graviditetstestet är positivt får ni tid för ultraljudsundersökning cirka fyra veckor senare för att bekräfta att graviditeten fortlöper normalt.

Chansen att bli gravid vid partnerinsemination är cirka 15 procent per menstruationscykel. Om det finns avvikelser i spermaprovet är chansen något lägre.

Leder behandlingen till barn och ni inte är gifta kommer ni att bli kallade av er hemkommun för att fastställa faderskapet, även fast ni tidigare har gett skriftligt samtycke.

Om graviditetstestet är negativt planerar vi för fortsatt behandling om ni önskar det. Totalt tre offentligt finansierade behandlingar erbjuds om det är medicinskt motiverat.

Graviditetschansen vid partnerinsemination minskar efter tre försök. Om inseminationerna inte lyckas överväger läkaren möjligheten att gå vidare med andra metoder.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.