Fertilitetsbevaring genom nedfrysning av spermier

Män som ska genomgå exempelvis en cancerbehandling kan få långvarig eller permanent påverkan på spermieproduktionen eller sädesuttömningsfunktionen. I sådana fall kan du få hjälp med nedfrysning av spermier.

Behandlingstiden beror på dina individuella förutsättningar och när du ska börja med en eventuell cellgiftsbehandling. I bästa fall finns tid och möjlighet att lämna upp till tre spermaprov över flera dagars tid.

Det är viktigt att spermierna fryses ned innan din behandling påbörjas. Även kort tids behandling med exempelvis cellgifter eller strålning kan förstöra spermieproduktionen.

Vi erbjuder spermienedfrysning fram till din 56-årsdag. Frystiden brukar vara cirka tio år, men någon begränsning finns inte. Du kan inte erbjudas offentliga behandlingar med dina nedfrysta spermier efter din 56-årsdag, utan du får då flytta ditt prov till en privat mottagning.

När du kommer till mottagningen får du träffa en läkare som gör en liten och helt smärtfri undersökning.

Vid samma tillfälle ska du lämna ett spermaprov. Du lämnar ditt prov i ett ”herrum”, speciellt anpassade för detta ändamål.

I vissa fall, om tiden för din behandling tillåter det, kommer du att lämna ytterligare ett till två spermaprover.

Du erbjuds också ett samtal med androlog som ger dig mer djupgående information om hur själva nedfrysningen av spermier går till och om framtida möjligheter att kunna få egna barn.

Vi tar också ett blodprov för analys av könshormonhalten, som också kan påverkas av behandlingen.

Din sperma fryses endast om man finner rörliga sädesceller i provet. Därefter kommer den att förvaras i flytande kväve i minus 196 grader.

Ett år efter avslutad behandling kan du kontakta oss för ett uppföljande besök. Du kommer då få lämna nya blodprover och ett nytt spermaprov.

Vid det besöket får du besked på om du fortfarande producerar spermier efter cellgiftbehandlingen eller kommer ha användning av de som finns frysförvarade. Kom gärna tillsammans med din eventuella partner.

Beroende på resultaten av de undersökningar som har gjorts i samband med nedfrysningen och ettårskontrollen, rådger vi dig beträffande dina möjligheter att få barn och eventuellt behov av hormontillskott.

Det är svårt att förutse kvaliteten på sädesceller efter en nedfrysning och upptining. Sädesceller tål nedfrysning olika bra. Därför kan vi tyvärr inte garantera att de upptinade sädescellerna senare leder till en graviditet.

Den dag du önskar att de nedfrysta sädescellerna ska användas kontaktar du mottagningen, skriftligen eller per telefon. Har du och din partner rätt till offentliga behandlingar planerar vi IVF-behandlingar för er.

Behöver du privat behandling kan den ansvariga läkaren remittera dig och din partner till den mottagning som ska behandla er.

Den nedfrysta sperman kommer endast att lämnas till dig personligen. Om du har skrivit på ett samtycke kan den även lämnas till det sjukhus eller den fertilitetsmottagning som ska använda den i samband med en behandling av din partner.

De nedfrysta sädescellerna kan inte testamenteras bort eller ges bort till andra, enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Önskar du längre fram att dina sädesceller inte ska användas ska du meddela detta. Sperman kommer då att förstöras.

Den mottagning som har remitterat dig betalar kostnaderna för nedfrysning och förvaring av dina sädesceller i tio år.

Kostnaderna för fortsatt förvaring av dina sädesceller är beroende av gällande priser vid aktuellt datum. Du kommer att bli kontaktad per brev innan tioårsperioden har gått ut om eventuell fortsatt förvaring.

Det är därför mycket viktigt att du meddelar eventuell adressförändring till oss under denna period. Om vi inte kan få kontakt med dig och du inte har kontaktat mottagningen inom ett år efter tioårsdagen för infrysningen, kommer sädescellerna att förstöras.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter