Assisterad befruktning med donerade ägg eller spermier – utredning inför behandling

Om du, eller du och din partner, vill skaffa barn med hjälp av assisterad befruktning med donerade ägg eller spermier måste du/ni först genomgå en utredning hos oss. Vi undersöker medicinska och psykosociala förutsättningar för behandling.

Utredningen hos oss på Reproduktionsmottagning Malmö brukar i vanliga fall vara uppdelad i tre olika besök. Varje besök tar cirka 45 minuter.

Hela utredningen brukar ta tre till sex månader, ibland längre, beroende på vad utredningen kommer fram till.

Utredningstider och väntetid till behandling kan variera och är bland annat beroende av tillgång till donatorer. 

Vem kan söka utredning?

Man och kvinna som lever i parrelation, två kvinnor som lever i parrelation samt du som är kvinna och lever ensam har möjlighet att ansöka om behandling med donerade ägg eller spermier. Även så kallad dubbeldonation, det vill säga behandling med både donerade ägg och spermier kan erbjudas om det finns medicinska skäl.

Surrogatmödraskap är inte tillåtet i Sverige.

Ålder

Du/ni måste ha fyllt 25 år för att skicka vårdbegäran till oss för utredning inför donationsbehandling. Med aktuella väntetider måste din/er vårdbegäran ha inkommit innan den tilltänkta bäraren av graviditeten har fyllt 38 år och eventuell partner 54 år. Tänk också på att en fertilitetsbehandling (insemination eller IVF) i offentlig regi måste påbörjas innan bärarens 40-årsdag och partners 56-årsdag.

Civilstånd

Om ni vill genomgå behandling i par krävs det att ni haft en stabil parrelation under minst ett år. Söker du behandling som ensamstående måste du ha varit ensamstående i minst ett år.

Om ni söker som par måste ni vara folkbokförda på samma adress.

Tidigare barn

Utredning för donationsbehandling i offentlig regi kan sökas som par om man inte har gemensamma barn. Även adopterade barn räknas som gemensamma.

Som ensamstående har man inte möjlighet till donationsbehandling i offentlig regi om man redan har barn.

Sterilisering

Har du eller eventuell partner genomgått frivillig sterilisering kan utredning eller behandling inte erbjudas i offentlig regi.

BMI

Bäraren av graviditeten får inte ha BMI under 18,5 eller över 30.

Rökning

Du/ni måste vara rökfria under minst tre månader. Detta gäller även e-cigaretter och vattenpipa.

Hur anmäler vi intresse för utredning?

Du och din eventuella partner loggar in var för sig på www.1177.se, sök Reproduktionsmottagning, Malmö. Fyll i var sin Egen Vårdbegäran digitalt och skicka in den vid samma tillfälle.

Om du bor utanför Södra Sjukvårdsregionen:

Du/ni måste genomgå en medicinsk utredning på hemorten och därefter kan utredande läkare skicka en remiss till oss. Det går även bra att fylla i en egen vårdbegäran genom att fylla i blanketten som finns på vår hemsida. Skriv i blanketten för vårdbegäran att ni kompletterar med den medicinska utredningen. Blanketten samt den medicinska utredningen ska skickas med vanlig post. Märk gärna kuvertet ”Donationsmottagning”.

Kopior på följande undersökningar och provsvar skall bifogas vårdbegäran/remiss:

 • Blodprov för blodsmittescreening (HTLV 1 och 2, HIV, hepatit B och C, syfilis).

  För bärare av graviditet även:

 • Blodprov TSH samt AMH.
 • Äggledarpassageundersökning (vid behov av spermiedonation ålder under 36 år samt AMH 10 pmol/L eller högre).
 • Cellprov som bör vara max 3 år gammalt.

Söker du/ni på fritt vårdval från annan sjukvårdsregion måste du själv bekosta resor och eventuellt uppehälle i samband med utredning och behandling. Meddela gärna i receptionen om du har högkostnadskort eller frikort från din hemregion.

Vårdgaranti

Du/ni kan inte åberopa vårdgarantin vid donationsbehandling. Utredningstider och väntetid till behandling kan variera och är bland annat beroende av tillgång till donatorer. Det görs ingen prioritering för utredning utifrån ålder. 

Före besöket             

När vi har bedömt din/er vårdbegäran kommer du/ni att få ett godkännande eller avslag på vårdbegäran. Ibland behöver vi be er om kompletterande uppgifter eller undersökningar för att kunna bedöma er vårdbegäran. Om vi kan erbjuda dig/er utredning följer information om uppskattad väntetid och upplägget på utredningen.

Inför det första besöket hos vår kurator måste du/ni:

 • Begära ut utdrag ur belastningsregistret (”kontroll av egen uppgift”, 442:3).
 • Ta med anställningsavtal, arbetsgivarintyg samt bostadskontrakt.

Under besöket

Som första steg i utredningen får du/ni träffa vår kurator för ett samtal. Vid samtalet kommer du/ni att få information och möjlighet till att ställa frågor om donationsbehandling. Det görs även en så kallad psykosocial utredning. Utredningen görs enligt Socialstyrelsens riktlinjer för assisterad befruktning med donerade könsceller. Föreligger inga psykosociala hinder för donationsbehandling fortsätter utredningen med ett besök hos gynekolog och donationskoordinator.

Vid utredningen hos gynekolog får du/ni svar på blodprover och du som planerar bära en graviditet får genomgå en gynekologisk undersökning och gynekologiskt ultraljud. Beroende på vad som framkommer i utredningen lägger vi upp en plan för antingen insemination eller IVF-behandling med donerade könsceller.

Efter besöket hos gynekolog följer ett samtal med vår donationskoordinator där du/ni får lämna önskemål om donatorns karaktärsdrag samt får information om donatorurval och praktisk genomgång av den planerade behandlingen.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen kan du/ni inför ert besök ha önskemål angående vårdpersonal, men inte ställa krav på vårdpersonalens kön, etniska ursprung eller religion.

Efter besöket

När utredningen är klar fattas ett slutgiltigt beslut om godkännande eller avslag till behandling med donerade ägg eller spermier. Väntetiden på start av behandling kan variera beroende på tillgång till donatorer. Offentlig finansierad assisterad befruktning ingår i högkostnadsskyddet för sjukvård. Alla läkemedel som förskrivs till behandling ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Barn som tillkommer genom donation har enligt svensk lag rätt att i mogen ålder få uppgifter om sin donator.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.