Donera ägg eller spermier

Kan du tänka dig ett ge gåvan av liv? En del par och ensamstående kvinnor är i behov av hjälp från frivilliga donatorer för att kunna få barn. Vi behöver ständigt nya ägg-och spermadonatorer för att kunna hjälpa så många som möjligt.

Hur går det till att bli spermadonator?

 När du anmält ditt intresse kontaktar vår donationskoordinator dig. Anmälan är inte bindande utan en möjlighet att få veta mer.

Efter att du fått svara på några inledande frågor får du ett informationsbrev samt remisser för att lämna blod-, sperma- och urinprov.

Sperma- och urinprov lämnar du på reproduktionsmottagningen i Malmö. För att uppnå bästa möjliga resultat bör du ha sädesutlösning mellan två och fyra dygn innan spermaprovtagningen. Inför urinprovet ska du inte ha kissat under den senaste timmen.

Blodprovet lämnar du på provtagningen som finns på sjukhusområdet i Malmö eller Lund, eller på din vårdcentral. Provet kommer att analysera HIV, HTLV, Hepatit B och C (gulsot) och syfilis. Glöm inte att ta med remisserna så att laboratoriet vet vilka analyser de ska utföra.

Om samtliga provsvar når upp till kraven för donation får du träffa en läkare, psykolog och donationskoordinatorn hos oss. Därefter avgör vi tillsammans om du är lämplig att donera sperma.

Vad händer när jag har blivit godkänd?

Tillsammans med donationskoordinatorn kommer ni överens om en infrysningsperiod. Du kommer då att lämna sperma en gång i veckan under cirka en till två månader.

Bara sperma som har varit nedfryst i minst sex månader används till donation vid universitetssjukhus. För att vi ska få använda den sperma som varit nedfryst måste du ta ett nytt blodprov.

Du kan ångra dig när som helst och ta tillbaka ditt samtycke till donation.

Läs mer om vad lagen säger om donation, dina rättigheter som donator och vad du får i ersättning på 1177.se:

Spermadonation

Du kan anmäla ditt intresse för spermadonation via 1177 Vårdguidens e-tjänster:

E-tjänst: Jag vill donera spermier

Hur går det till att bli äggdonator?

När du anmält ditt intresse kontaktar vår donationskoordinator dig. Anmälan är inte bindande utan en möjlighet att få veta mer.

Efter några inledande frågor får du ett informationsbrev samt remisser för att lämna blod- och hormonprov.

Provet lämnar du på provtagningen som finns på sjukhusområdet i Malmö eller Lund, eller på din vårdcentral. I blodprovet analyseras HIV, HTLV, Hepatit B och C (gulsot) och syfilis.

Om samtliga provsvar når upp till kraven för donation får du träffa en läkare, psykolog och donationskoordinatorn hos oss. Därefter avgör vi tillsammans om du är lämplig att donera ägg.

Du kan närsomhelst återta ditt samtycke till donation.

Vad händer när jag har blivit godkänd som äggdonator?

Blir du godkänd som äggdonator planerar vi tillsammans en hormonstimulering med ägguttag liknande den som görs vid provrörsbefruktning (IVF) med egna könsceller.

Läs mer om vad lagen säger om donation, dina rättigheter som donator och vad du får i ersättning på 1177.se:

Äggdonation 

Du kan anmäla ditt intresse för äggdonation via 1177 Vårdguidens e-tjänster:

E-tjänst: Jag vill donera äggceller!

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter