Donera ägg eller spermier

Kan du tänka dig ett ge gåvan av liv? En del par och ensamstående kvinnor är i behov av hjälp från frivilliga donatorer för att kunna få barn. Vi behöver ständigt nya ägg-och spermadonatorer för att kunna hjälpa så många som möjligt.

I Sverige har barn som har kommit till med hjälp av ägg- eller spermiedonation rätt att få veta sitt genetiska ursprung vid mogen ålder. Det innebär att donatorn kan bli kontaktad av barnet längre fram. Donatorn och mottagarparet är däremot helt anonyma för varandra. Som donator har du inga juridiska rättigheter eller skyldigheter mot de eventuella kommande barnen. Du kan donera spermier eller ägg till som mest sex familjer.

Du som donerar ägg eller spermier får ekonomisk ersättning. Samma ersättning gäller om du donerar till offentlig eller privat vård. Besök för utredning och donation samt de läkemedel som används i samband med donation är kostnadsfria.

Aktuell ersättning vid spermie- och äggdonation på Skånes universitetssjukhus:

 • Spermiedonation: 600 kronor per tillfälle. En spermiedonator lämnar oftast spermier vid fyra till tolv tillfällen.
 • Äggdonation: 12 000 kronor per behandling (ägguttag). En äggdonator kan få donera ägg vid ett till tre tillfällen.

För att donera spermier ska du:

 • Vara fysiskt och psykiskt frisk
 • Inte ha kända ärftliga sjukdomar
 • Inte ha något tidigare eller nuvarande missbruk
 • Vara minst 23 år och yngre än 46 år
 • Vara rökfri
 • Ha sädesceller som uppfyller kraven för nedfrysning

För att donera ägg ska du:

 • Vara fysiskt och psykiskt frisk
 • Inte ha kända ärftliga sjukdomar
 • Inte ha något tidigare eller nuvarande missbruk
 • Vara minst 23 år och yngre än 36 år
 • Vara rök- och snusfri
 • Ha ett BMI (Body Mass Index) på högst 30

Hur anmäler jag intresse för utredning?

Du loggar in våra e-tjänster på 1177.se och anmäler ditt intresse:

E-tjänst: Jag vill donera spermier

E-tjänst: Jag vill donera äggceller!

Därefter kommer vår donationskoordinator att kontakta dig. Anmälan är inte bindande utan en möjlighet att få veta mer.

Före besöket

Efter samtal med vår donationskoordinator får du ett informationsbrev samt hälsodeklaration hemskickat. Om det inte finns några hinder för att du ska bli donator utifrån vad som framkommer i hälsodeklarationen kommer du därefter att få hemskickat remisser för att lämna blodprov. Du som vill donera spermier får även remisser för sperma- och urinprov.

För dig som vill donera spermier:

Sperma- och urinprov lämnar du på Reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö. Blodprovet lämnar du också här på Reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö, för analys av HIV, HTLV, Hepatit B och C (gulsot) och syfilis. Glöm inte att ta med remisserna så att laboratoriet vet vilka analyser de ska utföra.

Läs mer om hur det går till att lämna spermaprov här:

Spermaprov

För dig som vill donera ägg:

Blodprovet lämnar du på provtagningen som finns på sjukhusområdet i Malmö eller Lund, eller på din vårdcentral. I blodprovet analyseras HIV, HTLV, Hepatit B och C (gulsot) och syfilis samt hormonprov: TSH och AMH.

Om samtliga provsvar uppfyller kraven för att bli donator kallas du till ett besök hos vår kurator, läkare samt donationskoordinator. Skulle proverna visa avvikande fynd kommer du att få information om detta och vid behov erbjudas besök hos läkare för vidare utredning.

Under besöket

Vid samtalet hos vår kurator kommer du att få information och möjlighet till att ställa frågor om donation. Vi gör även en så kallad psykosocial utredning. Utredningen görs enligt Socialstyrelsens riktlinjer för donation av könsceller. Om det inte finns några psykosociala hinder fortsätter utredningen med ett besök hos läkare och donationskoordinator.

Du får träffa läkare för en medicinsk bedömning, och du som vill donera ägg får även genomgå en gynekologisk undersökning där vi undersöker livmodern och äggstockarna med ultraljud.

Efter läkarbesöket får du träffa vår donationskoordinator igen för mer information och planering av själva donationen.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen kan du inför ditt besök ha önskemål angående vårdpersonal, men inte ställa krav på vårdpersonalens kön, etniska ursprung eller religion.

Efter besöket

Efter besök hos kurator, läkare och donationskoordinator fattas slutgiltigt beslut om du blir godkänd som donator. Om du bedöms lämplig som donator får du skriva på ett samtycke till donation. Du kan närsomhelst återta ditt samtycke. Du får tillfälle att skriva ett personligt brev där du får berätta om ditt liv och om varför du vill bli donator. Du kan också få lämna ett foto på dig själv.

Vad händer när jag har blivit godkänd som spermiedonator?

Tillsammans med donationskoordinatorn kommer ni överens om en lämplig period för donation. Du kommer då att lämna spermier en gång i veckan under cirka en till två månader.

Bara spermier som har varit nedfrysta i minst sex månader används till donation vid universitetssjukhus. För att vi ska få använda de nedfrysta spermierna måste du lämna ett nytt blodprov för kontroll av blodsmitta. Först därefter kommer ersättning att utgå.

Vad händer när jag har blivit godkänd som äggdonator?

Blir du godkänd som äggdonator planerar vi tillsammans en hormonstimulering med ägguttag liknande den som görs vid provrörsbefruktning (IVF) med egna könsceller. När du har genomgått en behandling erbjuder vi ett återbesök för kontroll en månad efter behandlingen. För att vi ska kunna använda dina ägg måste du lämna ett nytt blodprov för kontroll av blodsmitta efter sex månader. Först därefter kommer ersättning att utgå.

Dina rättigheter som donator

Läs mer om vad lagen säger om donation och dina rättigheter som donator på 1177.se:

Att donera ägg eller spermier (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.