Fertilitetsbevaring genom nedfrysning av äggstocksvävnad

Cancerbehandling kan i värsta fall ge infertilitet hos kvinnor. Vi erbjuder därför fertilitetsbevarande åtgärder för att hjälpa dig att senare i livet försöka uppnå graviditet. Ska sjukdomsbehandlingen inledas inom ett par dagar är nedfrysning av äggstocksvävnad det enda alternativet

Hur lång tid tar det?

Behandlingstiden beror på dina individuella förutsättningar men tidpunkten för operation är oftast en-tre dagar efter ditt första besök.

Så här går det till

Före

Även en kort tids behandling med cellgifter eller strålning kan förstöra äggstocken/äggen och därför är det viktigt att göra fertilitetsbevarande åtgärder innan cancerbehandlingen påbörjas.

När du kommer hit erbjuds du ett samtal med en gynekolog som ger dig information om hur själva nedfrysningen av äggstocksvävnaden går till och om framtida möjligheter att kunna få egna barn.

Vi tar också ett blodprov för analys av könshormonhalten, som också kan påverkas av behandlingen.

Under

Bitar av äggstock eller oftast hela äggstocken tas bort via titthålsoperation. Du är sövd under hela tiden. Vävnaden, som innehåller hormonproducerande celler och omogna ägg, delas i små bitar och fryses ned.

Vävnadsbitarna tas hand om av laboratoriepersonal och flyttas och förvaras sedan på Rigshospitalet i Köpenhamn, som är världsledande på denna teknik.

Efter

Återföring av vävnadsbitarna, igen via titthålsoperation, sker oftast flera år efter avslutad cancerbehandling. Vävnadsbitarna placeras på den kvarvarande äggstocken eller på bukväggen.

Äggstocksvävnad kan vara frysta i flera år och kan fortfarande användas framgångsrikt i försök att skaffa barn.

Hur lång tid efter cancerbehandlingen ska man vänta för att försöka bli gravid beror på flera faktorer och ska bedömas i samråd med behandlande onkolog.

Du som lämnat äggstocksvävnad för nedfrysning erbjuds en kontroll cirka ett år efter avslutad sjukdomsbehandling. Syftet är att kontrollera halten av könshormoner och diskutera framtida möjligheter till graviditet.

Beroende på resultaten av de undersökningar som har gjorts i samband med nedfrysningen och ettårskontrollen, rådger vi dig beträffande dina möjligheter att få barn och eventuellt behov av hormontillskott.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.