Fertilitetsbevaring genom nedfrysning av äggstocksvävnad

En cancerbehandling kan i värsta fall göra kvinnor infertila. Om du ska inleda en behandling inom några dagar och vet att du senare i livet kanske vill försöka bli gravid, kan du välja att frysa ner äggstocksvävnad för framtida användning.

Behandlingstiden beror på dina individuella förutsättningar men tidpunkten för operation är oftast en till tre dagar efter ditt första besök.

Även en kort tids behandling med cytostatika eller strålning kan förstöra äggstocken/äggen och därför är det viktigt att göra fertilitetsbevarande åtgärder innan cancerbehandlingen påbörjas.

När du kommer hit erbjuds du ett samtal med en gynekolog som ger dig information om hur själva nedfrysningen av äggstocksvävnaden går till och om framtida möjligheter att kunna få egna barn.

Vi tar också ett blodprov för analys av könshormonhalten, som också kan påverkas av behandlingen.

Bitar av äggstock eller oftast hela äggstocken tas bort via titthålsoperation. Du är sövd under hela tiden. Vävnaden, som innehåller hormonproducerande celler och omogna ägg, delas i små bitar och fryses ned.

Vävnadsbitarna tas om hand av laboratoriepersonal och flyttas och förvaras sedan på Rigshospitalet i Köpenhamn, som är världsledande på denna teknik.

Återföring av vävnadsbitarna, igen via titthålsoperation, sker oftast flera år efter avslutad cancerbehandling. Vävnadsbitarna placeras på den kvarvarande äggstocken eller på bukväggen.

Äggstocksvävnad kan vara frysta i flera år och kan fortfarande användas framgångsrikt i försök att skaffa barn.

Hur lång tid efter din cancerbehandling du ska vänta för att försöka bli gravid beror på flera faktorer och ska bedömas i samråd med behandlande cancerläkare.

Du som lämnat äggstocksvävnad för nedfrysning erbjuds en kontroll cirka ett år efter avslutad sjukdomsbehandling. Syftet är att kontrollera halten av könshormoner och diskutera framtida möjligheter till graviditet.

Beroende på resultaten av de undersökningar som har gjorts i samband med nedfrysningen och ettårskontrollen, rådger vi dig kring dina möjligheter att få barn och eventuellt behov av hormontillskott.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter