Fertilitetsbevaring genom nedfrysning av äggstocksvävnad

En cancerbehandling kan i värsta fall göra kvinnor infertila. Om du ska inleda en behandling inom några dagar och vet att du senare i livet kanske vill försöka bli gravid, kan du välja att frysa ner äggstocksvävnad för framtida användning.

Behandlingstiden beror på dina individuella förutsättningar men tidpunkten för operation är oftast en till tre dagar efter ditt första besök.

Även en kort tids behandling med cytostatika eller strålning kan förstöra äggstocken/äggen och därför är det viktigt att göra fertilitetsbevarande åtgärder innan cancerbehandlingen påbörjas.

När du kommer hit erbjuds du ett samtal med en gynekolog som ger dig information om hur själva nedfrysningen av äggstocksvävnaden går till och om framtida möjligheter att kunna få egna barn.

Vi tar också ett blodprov för analys av könshormonhalten, som också kan påverkas av behandlingen.

Bitar av äggstocken eller oftast hela äggstocken tas bort via titthålsoperation. Du är sövd under hela tiden. Vävnaden, som innehåller hormonproducerande celler och omogna ägg, delas i små bitar och fryses ned.

Vävnadsbitarna tas om hand av laboratoriepersonal och flyttas och förvaras sedan på Rigshospitalet i Köpenhamn, som är världsledande på denna teknik.

Återföring av vävnadsbitarna sker oftast flera år efter avslutad cancerbehandling via en titthålsoperation. Vävnadsbitarna placeras på den kvarvarande äggstocken eller på bukväggen.

Äggstocksvävnad kan vara fryst i flera år och kan fortfarande användas framgångsrikt i försök att skaffa barn.

Hur lång tid efter din cancerbehandling du ska vänta med att försöka bli gravid beror på flera faktorer och ska bedömas i samråd med behandlande cancerläkare.

Du som lämnat äggstocksvävnad för nedfrysning erbjuds en kontroll cirka ett år efter avslutad sjukdomsbehandling. Syftet är att kontrollera halten av könshormoner och diskutera framtida möjligheter till graviditet.

Beroende på resultaten av de undersökningar som har gjorts i samband med nedfrysningen och ettårskontrollen, rådger vi dig kring dina möjligheter att få barn och eventuellt behov av hormontillskott.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.