Barn- och ungdomsavdelning operation Lund

Hitta hit

Det finns flera regionbussar och stadsbussar som stannar vid busshållplats Universitetssjukhuset Lund.
Visa på karta (Google Maps)

Telefon- och besökstider

På vår avdelning opereras barn och ungdomar upp till 18 år. Vi genomför operationer inom barnkirurgi, barnhjärtkirurgi, öron-näsa-hals, tand-käk, ortopedi, neurokirurgi, ögon och andra kirurgiska ingrepp.

Barn i behov av medicinska undersökningar och behandlingar som kräver sövning vårdas också här, exempelvis inför magnetkamera-, hjärt- och datortomografiundersökningar eller strålbehandling.

E-tjänster

För besökare och anhöriga

Vi har fria besökstider. Tänk på att inte besöka vår avdelning om du är förkyld eller liknande. Syskon är mycket välkomna.

En dag på avdelningen

Före operationer har ni alltid möjlighet att träffa er kirurg för att få svar på eventuella frågor.

Om operationen är mindre komplicerad sker den som så kallad dagkirurgi via vår avdelning för dagkirurgi. Det innebär att ni kommer hit på morgonen och kan åka hem samma eftermiddag efter operationen.

Inför större operationer skrivs ni oftast in dagen före operationen. Efter operationen stannar ni åtminstone en natt på sjukhuset för vård och observation. Det samma gäller för barn som är under tre månader eller har allvarliga sjukdomar.

När operationen är klar flyttas barnet från operationsavdelningen till vår postoperativa avdelning där barnet övervakas de första timmarna efter uppvaknandet.

Fastetider

Inför all planerad sövning ska barnet vara fastande för att sövningen i sig ska vara så säker som det överhuvudtaget går. Att fasta innebär att barnet varken får inta mat eller dryck ett visst antal timmar innan sövningen inleds.

  • För barn som intar vanlig mat och dryck är fastetiden: 6 timmar
  • För barn som bara får bröstmjölk: 4 timmar
  • Vanligt vatten: 2 timmar

Fastetiden står i kallelsen till operation om den sker som dagkirurgi och meddelas av vårdpersonalen om operationen sker inom slutenvården.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter